Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын бош административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөө боюнча конкурска катышуучулар үчүн билдирме

Компьютердик тесттен өткөрүү датасы жана убактысы: 2019-жылдын 11-июну, башталышы - саат 14.00.

Өткөрүүчү жер: Бишкек ш., Чүй пр-ти, 122, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын Тестирлөө борбору, каб. № 301 (Панфилов көчөсү тараптан кирет, ориентир - “Бейиш” МБ, КРӨгө караштуу ММКФ (ФОМС) менен катар.

Талапкерлер паспортун жанында ала жүрүүгө тийиш.