04.05.2023 КР БШК административдик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнү жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын административдик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже топторуна кадрлардын резервине киргизүүгѳ ачык конкурс ѳткѳрүү жѳнүндѳ жарыя кылат

 

Бардык административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына коюлуучу жалпы квалификациялык талаптар:

 

Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн:

1. Билүүсү керек:

Төмөнкү жалпы мыйзамдарды:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;

3) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

4) “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

5) “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

6) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

7) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

8) “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

9) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы;

 

Төмөнкү предметтик мыйзамдарды:

1) «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

2) «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

3) «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы  жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

4) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

5) «Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

6) «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ»   Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

7) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

8) «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

9) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын регламентин.

 

 

Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын улук топтору үчүн:

  Билүүсү:

Төмөнкү жалпы мыйзамдарды:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

3) «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

4) «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

5) «Коррупцияга каршы аракеттенүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 3 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускаманы;

 

Төмөнкү предметтик мыйзамдарды:

1) «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

2) «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

3) «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы  жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

4) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

5) «Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

6) «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ»   Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

7) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

8) «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

9) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын регламентин.

 

Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын кенже топтору үчүн:

1. Билүүсү керек:

Төмөнкү жалпы мыйзамдарды:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы;

Төмөнкү предметтик мыйзамдарды:

1) «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

2) «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

3) «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы  жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;

4) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

5) «Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

6) «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ»   Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

7) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

8) «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

9) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын регламентин.

 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН БАРДЫК ТОПТОРУ ҮЧҮН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

:

 

- Кыргыз Республикасынын жараны;

- 21 жаш куракка чыккан;

- Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

- Компьютердик сабаттуулугу жана зарыл программалык өнүмдөрдө (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекет Про» маалыматтык-укуктук тутум) иштей билүүсү.

 

 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН БАШКЫ ТОПТОРУ ҮЧҮН КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 

 

Маалыматтык–коммуникациялык технологиялар багыты боюнча (программалык-техникалык камсыздоо жана маалымат коопсуздугу бөлүмү

 

Бөлүм башчысы (Б-Б):

 

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

   - маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана киберкоопсуздукту камсыздоо багыты боюнча жогорку техникалык билим. 

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         - мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенциясы:

Билүүсү керек:

- “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарын;

- “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Электрондук башкаруу жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын;

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;

- адам ресурстарын башкаруу тармагын.

 

Билгичтиктери:

- иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- башкаруу проблемаларын чечүүгө талдоо, божомолдоо, жалпылоо, байкоо жүргүзүү, контролдоо жана жаңы ыкмаларды интеграциялоо;

- маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет элдик тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны тажрыйбада колдонуу;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

- алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

- жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандардын ортолорунда баарлашуунун заманбап ыкмаларын колдонуу;

- өз ишин жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү;

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- операциялык тутумдарды, офистеги жана перифериядагы жабдууларды орнотуу, тууралоо, колдоо;

- CISCO жабдууларын тууралоо менен локалдык түйүндөрдү уюштуруу, VPN (IPSec, PPTP) каналдарын түзүү;

- MSWindowsServer, NIX тутумдарынын базасында серверлерди тууралоо жана колдоо;

- ActiveDirectory, почта серверлерин, веб серверлерди администрациялоо;

- маалыматтык тутумдарды иштетүү, маалымат коопсуздугун уюштуруу;

- MicrosoftWindows чөйрөсүндөгү пайдалануучуларга колдоо көрсөтүү;

- локалдык түйүндөрдү уюштуруу жана тууралоо;

- телефонияны уюштуруу, офистеги АТСтерди тууралоо;

- MSWindowsServer базасында серверлерди тууралоо жана колдоо;

- ОС NIX базасында серверлерди тууралоо жана колдоо;

- ActiveDirectoryни, почта серверлерин, веб серверлерди администрациялоо;

- перифериядагы жабдууларды тууралоо жана колдоо.

 

Көндүмдөрү:

 - маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-  аналитикалык документтерди даярдоо;

- кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жооп даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

- командада иштөө.

 

Маалымдоо-журналистика багыты боюнча:

 

Бөлүм башчысы (Б-А):

 

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

-  бардык профилдеги жогорку билим. Журналистика багыты боюнча билим артыкчылыктуу болуп саналат.

 

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3. Кесиптик компетенциясы:

 

Билүүсү керек:

  - “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарын;

- “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын;

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин.

Билгичтиктери:

- адам ресурстарын башкаруу тармагы;

- иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- башкаруу проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

- коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңы ыкмаларды пайдалануу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издеп табуу;

- жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандардын ортолорунда баарлашуунун заманбап ыкмаларын колдонуу;

- өз ишин жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

 

Көндүмдөрү:

-  аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- бөлүмдү башкаруу жана баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, жетекчиликтин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү;

- маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- шайлоо өнөктүгүндө иш тажрыйбасы;

- ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу.

 

Шайлоону уюштуруу багыты боюнча (Б-Б). Талас облусундагы атайын өкүл:

 

1. Кесиптик билим денгээли:

- ар кандай профилдеги жогорку кесиптик билим. Юридикалык же болбосо мамлекеттик башкаруу жана менеджмент жаатында билими бар болуусу артыкчылыктуу болуп саналат. 

 

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3. Кесиптик компетенциясы:

 

Билгичтиктери:

- иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- башкаруу проблемаларын чечүүгө талдоо, божомолдоо, жалпылоо, байкоо жүргүзүү, контролдоо жана жаңы ыкмаларды интеграциялоо;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

- алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

- жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандардын ортолорунда баарлашуунун заманбап ыкмаларын колдонуу;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү;

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

 

Көндүмдөрү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу;

- маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- шайлоо өнөктүгүндө иш тажрыйбасы;

- ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын билүү.

 

 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН УЛУК ТОПТОРУ ҮЧҮН КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 

Маалыматтык–коммуникациялык технологиялар багыты боюнча:

1. Ысык-Кѳл, Ош, Баткен облустарындагы системалык администраторлор (УБ):

- бардык профилдеги жогорку билим. Маалыматтык тутумдар, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, программалаштыруу чѳйрѳсүндѳгү  билимге артыкчылык берилет.

- чогуу алганда 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык стажы, же болбосо тийиштүү кесиптик чѳйрѳдѳ 3 жылдан кем эмес стажы.

Билгичтиктери:

-  маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу;

- тийиштүү тармактагы ата мекендик жана чет ѳлкѳлүк тажрыйбаны талдоону жүргүзүү жана аларды иш жүзүндѳ колдоно билүү;

- жаңы эмгек шартына кѳнѳ билүү;

- компьютерде жана уюштуруу техникасында, зарыл керектүү программалык өнүмдөрдө ((Word, Excel, интернет браузерде, түйүндүк кошулууларда) толук кѳлѳмдѳ иштей билүү;

- компьютердик техниканы иштетүүнү камсыз кылуу;

- талапкерлер, округдар, участкалык шайлоо комиссиялары, шайлоочулар, рефрендумдун катышуучулары боюнча маалыматтарды жана башка маалыматтарды КР БШКнын маалыматтык шайлоо тутумуна (МШТ) киргизүүнү ишке ашыруу;

- Outlook, VPN түйүндѳрүнүн каражаттары боюнча БШК аппаратына маалыматтарды берүүнү ишке ашыруу;

- тиешелүү участкалык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү үчүн шайлоочулардын тизмесин басып чыгаруу;

- МШСнын жогорку ишенимдүүлүгүн жана маалымат коопсуздугун колдоо;

- санкцияланбаган кирүүлѳрдѳн маалымат ресурстарын коргоону камсыз кылуу;

- эмгекти коргоо, техникалык коопсуздук, ѳрткѳ каршы коргонуу эрежелерин жана ченемдерин жана автоматташтыруу тутумдарынын комплексинин (АТК) орун-жайларынын режимин сактоону камсыз кылуу;

- МШТ үчүн жооп берген түзүмгө АТК абалынын ѳзгѳргѳндүгү (иштебей калгандыгы, конфигурациясынын ѳзгѳргѳндүгү ж.б.у.с.)  тууралуу маалыматтарды берүү;

- маалымат тутумдарын коштоо боюнча;

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча;

- операциялык тутумдарды, офистик жана перифериялардагы жабдууларды орнотуу, жѳнгѳ салуу, колдоо кѳрсѳтүү;

-  локалдык түйүндѳрдү уюштуруу жана жѳнгѳ салуу, VPN (IPSec, PPTP) каналдарын түзүү;

- Microsoft Windows чѳйрѳсүндѳ пайдалануучуларды колдоо.

 

 

Кѳндүмү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- шайлоо ѳнѳктүгүндѳ иш тажрыйбасы;

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды тажрыйбада колдоно билүү.

 

Маалыматтык–коммуникациялык технологиялар багыты боюнча (программалык-техникалык камсыздоо жана маалымат коопсуздугу бөлүмү

программалык-техникалык камсыздоо бѳлүмүнүн эксперти (УБ):

- маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана киберкоопсуздукту камсыздоо багыты боюнча жогорку техникалык билим. 

- чогуу алганда 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык стажы, же болбосо тийиштүү кесиптик чѳйрѳдѳ 3 жылдан кем эмес стажы.

Билгичтиктери:

-  маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык ѳз ишин натыйжалуу пландоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш боюнча кат жазыша билүү;

- командада иштѳѳ;

- маалымат тутумдарын коштоо боюнча;

- маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча;

- операциялык тутумдарды, офистик жана перифериялардагы жабдууларды орнотуу, жѳнгѳ салуу, колдоо кѳрсѳтүү;

-  локалдык түйүндѳрдү уюштуруу жана жѳнгѳ салуу, CISCO жабдууларын жѳнгѳ салуу, VPN (IPSec, PPTP) каналдарын түзүү;

- телефондоштурууну уюштуруу, офистик АТСти жѳнгѳ салуу;

- MSWindowsServer, NIX базасында серверлерди жѳнгѳ салуу жана колдоо;

- ActiveDirectory, почта серверлерин, веб серверлерди тескѳѳ;

- маалыматтык тутумдарды коштоо, маалымат коопсуздугун уюштуруу;

- MicrosoftWindows  чѳйрѳсүндѳ пайдалануучуларды колдоо;

-  локалдык түйүндѳрдү уюштуруу жана жѳнгѳ салуу;

-  CISCO жабдууларын жѳнгѳ салуу, VPN (IPSec, PPTP) каналдарын түзүү;

- телефондоштурууну уюштуруу, офистик АТСты жѳнгѳ салуу;

- MSWindowsServer базасында серверлерди жѳнгѳ салуу жана колдоо;

- ОС NIX  базасында серверлерди жѳнгѳ салуу жана колдоо;

- ActiveDirectory, почта серверлерин, веб серверлерди тескѳѳ;

- перифериялык жабдууларды жѳнгѳ салуу жана колдоо.

 

Кѳндүмү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- шайлоо ѳнѳктүгүндѳ иш тажрыйбасы;

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды практикада колдоно билүү.

 

Шайлоону уюштуруу багыты боюнча:

Эксперт (УА):

 

1. Кесиптик билим денгээли:

- ар кандай профилдеги жогорку кесиптик билим, юридикалык билими артыкчылыктуу болуп саналат. 

 

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3. Кесиптик компетенциясы:

 

Билүүсү керек:

- “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарын;

      - “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын;

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин.

                                                                                                     

Билгичтиктери:

- маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-  аналитикалык документтерди даярдоо;

- кызматтык  милдеттерине   ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жооп даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

- командада иштөө.

 

Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

- ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу.

 

Филология-лингвистика багыты боюнча:

 

Эксперт - котормочу - 1 бирдик (С-А):

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- филология, педагогика багыты боюнча жогорку билим.

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес, же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3. Кесиптик  компетенциясы:

Билүүсү керек:

- “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарын;

 - “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жѳнүндѳ”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин.

                                                                                                     

Билгичтиги:

- маалыматтарды топтоо, талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- кызматтык милдеттерине ылайык ѳзүнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга  жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш боюнча кат жазыша билүү;

- командада иштѳѳ;

- расмий тилден мамлекеттик тилге жана мамлекеттик тилден расмий тилге котормолорду ишке ашыруу.

Кѳндүмү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндѳ колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана кызмат убактысын туура бѳлүштүрүү;

- башкаруу чечимдерин ыкчам жүзѳгѳ ашыруу;

- расмий тилден мамлекеттик тилге жана мамлекеттик тилден расмий тилге котормолорду ишке ашыруу;

- илимий-техникалык котормонун усулун билүү;

- маалыматтарды топтоо, талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- илимий адабий редакциялоонун негиздерин билүү;

- котормолорду координациялоонун колдонуудагы системасын билүү;

- словарлар, терминологиялык стандарттар, жыйнактар жана справочниктер;

- аналитикалык документтерди даярдоо жана которуу;

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндѳ колдонуу.

 

 

Мамлекеттик сатып алуулар багыты боюнча:

Эксперт - 1 бирдик  (С-А):

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- экономика и финансы, бухгалтердик эсеп, талдоо жана  аудит боюнча жогорку билим.

- «Товарларды, жумуштарды жана  кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү мамлекеттик сатып алууларды башкаруу» сертификатынын болушу.

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес, же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик  компетенциясы:

Билүүсү керек:

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин;

- “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарын;

      - “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар  жѳнүндѳ”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын; Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин.

Билгичтиги:

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- кызматтык милдеттерине ылайык ѳз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана алар боюнча  жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш боюнча кат жазыша билүү;

- командада иштѳѳ;

 

Кѳндүмү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндѳ колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана кызмат убактысын туура бѳлүштүрүү;

- компьютердик жана оргтехниканы пайдалануу кѳнүмдѳрүнѳ  ээ болуу.

 

 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН КЕНЖЕ ТОПТОРУНА КАРАТА КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 

Багыттары боюнча: мамлекеттик башкаруу жана менеджмент, укуктук камсыз кылуу, экономика жана финансы, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, програмалаштыруу, маалымат берүү.

-жогорку билим.

- иш стажына талаптар коюлбайт.

 

КОНКУРСКА КАТЫШУУ ҮЧҮН ЗАРЫЛ ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕСИ:

1) конкурстук комиссиянын тѳрагасынын атына өзүнүн арызы;

2) кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрѳтү;

3) зарыл кесиптик билимин ырастоочу документтер, иш стажы жана квалификациясы (эмгек китепчесинин кѳчүрмѳсү, билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу, илимий даражасын жана илимий наамын ыйгаруу жѳнүндѳ нотариус же иштеген жери боюнча кызматкерлерди башкаруу кызматы күбѳлѳндүргѳн документтердин кѳчүрмѳлөрү);

4) паспортунун кѳчүрмѳсү;

5) сунуштама кат;

6) тиркѳѳ папкасы (документтер үчүн).

Документтер Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын имаратында Бишкек шаары, Пушкин кѳчѳсү, 50, дареги боюнча № 201 бөлмөдө беш жумуш күнүн эске алуу менен 2023-жылдын 10-майынан 23-майын кошуп алганда саат 9.00дѳн 18.00гѳ чейин (түшкү тамактанууа тыныгуу - саат 12.30дан 13.30га чейин)  кабыл алынат.

Кошумча маалымат алуу үчүн 62-08-27 телефону боюнча (адам ресурстарын башкаруу секторуна) кайрылса болот.

 

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандардын конкурска катышуусуна жол берилбейт.