22.07.2022 КР БШК административдик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнү жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын башкы, улук жана кенже административдик кызмат орундарына кадрлардын резервине киргизүүгѳ ачык конкурс ѳткѳрүү жѳнүндѳ жарыя кылат

 

Бардык административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына коюлуучу жалпы квалификациялык талаптар:

 

 Административдик мамлекеттик  кызмат орундарынын башкы топтору  үчүн:

1. Билими:

Жалпы мыйзамдар:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

3) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4) «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5) «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

7) «Коррупцияга каршы аракеттенүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

8) «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

9) Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 3 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама;

 

Негизги мыйзамдар:

1) «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

2) «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

3) «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы  жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

4) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5) «Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жѳнүндѳ»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

7) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

8) «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

9) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын регламенти.

 

 

Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын улук топтору үчүн:

 

 Билими:

Жалпы мыйзамдар:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4) «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5) «Коррупцияга каршы аракеттенүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 3 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама;

 

Негизги мыйзамдар:

1) «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

2) «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

3) «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы  жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

4) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5) «Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жѳнүндѳ»   Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

7) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

8) «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

9) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын регламенти.

 

 Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын кенже топтору  үчүн:

 Билими:

Жалпы мыйзамдар:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 3 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама.

 

Негизги мыйзамдар:

1) «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

2) «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

3) «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы  жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

4) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5) «Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жѳнүндѳ»   Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

7) «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ»   Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

8) «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

9) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын регламенти.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН БАРДЫК ТОПТОГУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР:

 

 

- Кыргыз Республикасынын жараны;

- 21 жаш куракка чыккан;

- Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

- Компьютердик кѳндүм билими жана зарыл программалык продуктыларда (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекет Про» маалыматтык-укуктук тутум) иштей билүүсү.

 

 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН БАШКЫ ТОПТОРУНА  КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 

 

Шайлоолорду уюштуруу багыты боюнча (Г-Б) Талас облусундагы атайын ѳкүл:

- бардык профилдеги жогорку билим. Юридикалык билим, же болбосо мамлекеттик башкаруу жана менеджмент чѳйрѳсүндѳгү билим артыкчылыктуу болуп саналат.

- чогуу алганда 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык стаж, же болбосо тийиштүү кесиптик чѳйрѳдѳ 5 жылдан кем эмес стаж.

 

Иштей билүүсү:

- иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктай билүү жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- башкаруу кѳйгѳйлѳрүн чечүүгѳ талдоо, болжолдоо жүргүзүү, аларды жалпылоо, контролдоо жана интеграциялоо;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик алып жүрүү;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген кѳйгѳйлүү кырдаалды ѳз учурунда кѳрѳ билүү жана чечүү;

- алдыга коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук мамилелерди пайдалануу мүмкүнчүлүгүн иликтеп табуу;

- жамаатта социалдык-психологиялык ыңгайлуу жагдайды түзүү жана инсандар ортосундагы мамилелердин заманбап усулдарын пайдалануу;

- ведомстволор аралык ѳз ара аркеттенүү;

- чыр-чатактуу кырдаалды жѳнгѳ салуу.

 

Кѳндүмү:

- Аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу;

- бѳлүмдү башкаруу жана кол алдындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди  сарамжалдуу бѳлүштүрүү, жетекчиликтин стартегиялык максаттарын жана кѳрѳ билүүсүн ѳзүнүн кол алдындагыларга сапаттуу жеткирип туруу;

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- шайлоо ѳнѳктүгүндѳ иштѳѳ тажрыйбасы;

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана алдарды иш жүзүндѳ колдоно билүү;

- таасирдүү ѳз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын пайдалана билүү.

 

 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН БАШКЫ ТОПТОРУНА  КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 

 

Маалыматтык-коммуникациялык технологиялары багыты боюнча:

1) Баткен, Ысык-Кѳл, Чүй облустарынын системалык администраторлору  (СБ)

- бардык профилдеги жогорку билим. Маалыматтык система, маалыматтык  коммуникациялык технологиялар, программалаштыруу чѳйрѳсүндѳгү  билимге артыкчылык берилет.

- чогуу алганда 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык стажы, же болбосо тийиштүү кесиптик чѳйрѳдѳ 3 жылдан кем эмес стажы.

 

Иштей билиши:

-  маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу;

- тийиштүү тармактагы ата мекендик жана чет ѳлкѳлүк тажрыйбаны талдоону жүргүзүү жана аларды иш жүзүндѳ колдоно билүү;

- жаңы эмгек шартына кѳнѳ билүү;

- компьютерде жана оргтехникада, зарыл керектүү апрограммалык продуктыларда ((Word, Excel, интернет браузерде, түйүндүк кошулууларда) толук кѳлѳмдѳ иштей билүү;

- компьютердик техниканы итштетүүнү камсыз кылуу;

- талапкерлер, округдар, участкалык шайлоо комиссиялары, шайлоочулар, рефрендумдун катышуучулары боюнча маалыматтарды жана башка маалыматтарды КР БШКнын маалыматтык шайлоо системасына (МШС) киргизүүнү ишке ашыруу;

- Outlook, VPN түйүндѳрүнүн каражаттары боюнча БШК аппаратына маалыматтарды берүүнү ишке ашыруу;

- МШСнын бийик ишенимдүүлүгүн жана маалыматтык коопсуздугун колдоо;

- санкцияланбаган жетүүлѳрдѳн маалымат ресурстарын коргоону камсыз кылуу;

- эмгекти коргоо, техникалык коопсуздук, ѳрткѳ каршы коргонуу эрежелерин жана нормаларын жана КСА орун-жайларынын режимин сактоону камсыз кылуу;

- МШС үчүн жооп берген түзүмдүн атынан чыгуу, КСА абалынын ѳзгѳргѳндүгү (баш тартылгандыгы, конфигурациясынын ѳзгѳргѳндүгү ж.б.у.с.)  тууралуу маалыматтарды берүү;

- маалымат системасын коштоо боюнча;

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча;

- операциялык тутумдарды, офистик жана перифериялардагы жабдууларды орнотуу, жѳнгѳ салуу, колдоо кѳрсѳтүү;

-  локалдык түйүндѳрдү увюштуруу жана жѳнгѳ салуу, VPN (IPSec, PPTP) каналдарын түзүү;

- Microsoft Windows чѳйрѳсүндѳ пайдалануучуларды колдоо.

Кѳндүмү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- шайлоо ѳнѳктүгүндѳ иштѳѳ тажрыйбасы;

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды практикада колдоно билүү.

2) программалык-техникалык камсыз кылуу бѳлүмүнүн СА) эксперти:

Маалыматтык  коммуникациялык технологиялар жана кибркоопсуздукту камсыз кылуу багыты боюнча жогорку техникалык билим. 

- чогуу алганда 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык стажы, же болбосо тийиштүү кесиптик чѳйрѳдѳ 3 жылдан кем эмес стажы.

Иштей билүүсү:

-  маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык ѳз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш боюнча кат жазыша билүү;

- командада иштѳѳ;

- маалымат системасын коштоо боюнча;

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча;

- операциялык тутумдарды, офистик жана перифериялардагы жабдууларды орнотуу, жѳнгѳ салуу, колдоо кѳрсѳтүү;

-  локалдык түйүндѳрдү уюштуруу жана жѳнгѳ салуу, CISCO жабдууларын жѳнгѳ салуу, VPN (IPSec, PPTP) каналдарын түзүү;

- телефондоштурууну уюштуруу, офистик АТСти жѳнгѳ салуу;

- MSWindowsServer базасында серверлерди жѳнгѳ салуу жана колдоо;

- ActiveDirectory, почта серверлерин, веб серверлерди тескѳѳ;

- маалыматтык  системаны коштоо, маалыматтык коопсуздукту уюштуруу;

- MicrosoftWindows  чѳйрѳсүндѳ пайдалануучуларды колдоо;

-  локалдык түйүндѳрдү уюштуруу жана жѳнгѳ салуу;

- телефондоштурууну уюштуруу, офистик АТСты жѳнгѳ салуу;

- MSWindowsServer базасында серверлерди жѳнгѳ салуу жана колдоо;

- ОС NIX  базасында серверлерди жѳнгѳ салуу жана колдоо;

- ActiveDirectory, почта серверлерин, веб серверлерди тескѳѳ;

- перифериялык жабдууларды жѳнгѳ салуу жана колдоо;

Кѳндүмү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- шайлоо ѳнѳктүгүндѳ иштѳѳ тажрыйбасы;

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды практикада колдоно билүү.

 

Юриспруденция багыты боюнча:

- жогорку юридикалык билим.

 

-  чогуу алганда 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык стажы, же болбосо тийиштүү кесиптик чѳйрѳдѳ 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Иштей билүүсү:

- ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу;

- башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик алып жүрүү;

- БШКнын кызыкчылыгын Кыргыз Республикасынын сот органдарында  кесипкѳй коргоо;

-ведомстволор аралык ѳз ара аракеттенүү;

- чыр-чатактуу кырдаалды жѳнгѳ сала билүү.

Кѳндүмү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана адарды иш жүзүндѳ колдонуу.

 

Экономика багыты боюнча:

- экономика, финансы, бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит, юридикалык багыттары боюнча жогорку билим.

- чогуу алганда 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык

стажы, же болбосо тийиштүү кесиптик чѳйрѳдѳ 3 жылдан кем эмес иш стажы.

-“Товарларды, жумуштарды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү мамлекеттик сатып алууну башкаруу” сертификатынын бар болушу.

 

Иштей билүүсү:

- ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу;

- башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик алып жүрүү;

-ведомстволор аралык ѳз ара аракеттенүү;

- чыр-чатактуу кырдаалды жѳнгѳ сала билүү.

 

Кѳндүмү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;

- ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана адарды иш жүзүндѳ колдонуу.

 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН КЕНЖЕ ТОПТОРУНА  КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 

 

Шайлоолорду уюштуруу багыты боюнча:

- бардык профилдеги жогорку билим;

- эмгек стажына талаптар коюлбайт.

 

Маалыматтык коммуникациялык технологиялар багыты боюнча:

- бардык профилдеги жогорку билим. Маалыматтык система, маалыматтык коммуникациялык технологиялар чѳйрѳсүндѳгү билим артыкчылыктуу болуп саналат.

- эмгек стажына талаптар коюлбайт.

 

Финансы-экономика багыты боюнча:

- Экономика жана финансы, бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит багыттары боюнча жогорку билим;

- эмгек стажына талаптар коюлбайт.

 

Юриспруденция багытиы боюнча:

-  жогорку юридикалык билим;

- эмгек стажына талаптар коюлбайт.

 

Маалымдоо багыты боюнча:

- бардык профилдеги жогорку билим. Журналистика багыты боюнча билим артыкчылыктуу болуп саналат.

- эмгек стажына талаптар коюлбайт.

 

Иш кагаздары менен иштѳѳ багыты боюнча:

- бардык профилдеги жогорку билим.

- эмгек стажына талаптар коюлбайт.

 

КОНКУРСКА КАТЫШУУ ҮЧҮН ЗАРЫЛ ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕСИ:

 

1) конкурстук комиссиянын тѳрагасынын, атына жеке арызы;

2) кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, ѳмүр баяны (соттуулугу бар же болбосо жок экендиги жѳнүндѳ маалыматтарды кѳрсѳтүү менен), резюме, сүрѳтү;

3) зарыл кесиптик билимин тастыктаган документтер, иш стажы жана квалификациясы (эмгек китепчесинин кѳчүрмѳсү, билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу, илимий даражасын жана илимий наамын ыйгаруу жѳнүндѳ   нотариста же иштеген жери боюнча адистерди башкаруу кызматы күбѳлѳндүргѳн документтердин кѳчүрмѳсү);

4) паспортунун кѳчүрмѳсү;

5) сунуштама кат;

6) тиркѳѳ папкеси (документтер үчүн).

 

Документтер Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын имаратында: Бишкек шаары,  Пушкин кѳчѳсү, 50, № 201 кабинетте беш жумушчу күндү эске алуу менен 2022-жылдын 22-июлунан 4-августун кошуп алганда  саат 9.00дѳн 18.00гѳ чейин  кабыл алынат.

Кошумча маалымат алуу үчүн 62-08-27 телефону боюнча (адам ресурстарын башкаруу секторуна) кайрылса болот.

 

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандардын   конкурска катышуусуна жол берилбейт.