КР Жогорку Кенешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо май-2023

"№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы >>>

БШК № 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын календардык планын бекитти

Шайлоонун календары >>>

Календарлык план >>>

КР БШК кайрылуусу >>>

Мыйзамдар 

Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын  шайлоодо саясий партиялар үчүн документтердин тизмеси жана формасы  >>>

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерин кабыл алуунун жана текшерүүнүн тартиби жѳнүндѳ Жобо >>>

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуучу талапкерлер, саясий партиялар үчүн усулдук материалдардын жана ченемдик укуктук актылардын жыйнагы >>>

Бир мандаттуу шайлоо округдарынын схемасы жана чек аралары >>>

Ленин округдук шайлоо комиссиясы жана участкалык шайлоо комиссиялары  >>>

Шайлоочулардын тизмеси

2023-жылдын 11-апрелинен тартып 17-майына чейинки (кошуп алганда) мезгилинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин №26 Ленин бир мандату шайлоо округу боюнча депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо шайлоочулардын тизмесинен өзүңүз тууралуу маалыматты тактаңыз:

  • 1255 же 119 номерине телефон чалуу менен;
  • «tizme.gov.kg» сайтында;
  • шайлоо участогунда;
  • өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди (ПИН) көрсөтүү менен 119 номерине СМС жөнөтүп, Сиздин шайлоо участогуңуздун номери жана дареги тууралуу жооп аласыз (СМС билдирүү жөнөтүү жана чалуулар акысыз).

Кандайдыр бир каталарды же так эместикти тапкан учурда, ошондой эле шайлоочулардын тизмесинде жок болсоңуз, 2023-жылдын 17-майына чейин (кошуп алганда) Сиз паспортуңуздун көчүрмөсүн тиркеп, шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыз менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуусуз. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Талапкерлер:

№ 26 Ленин шайлоо округу боюнча көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө маалымат

№26 Ленин шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тизмеси

№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча КР ЖК депутаттыгына талапкерлердин өкүлдөрүнүн, ишенимдүү адамдарынын тизмеси (жаныланууда)

БШК № 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн муурда шайлоого 32 талапкерди каттады

№ 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоодо шайлоо бюллетенинде талапкерлердин кезегин белгилѳѳ боюнча чүчүкулак болуп ѳттү

Финансылык ачык-айкындуулук

Аккредитациядан өткөн ЖМК жана интернет-басылмалар >>> 

1. Теле көрсөтүү             
2. Радио            
3. Басма басылыштары             
4. Интернет-басылмалар  

Видео-роликтер:

Эмне үчүн шайлоого барам?

Бир шайлоочу – бир добуш

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттар кантип шайланат

Жаштар жана шайлоо

Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын шайлоо укуктарын камсыз кылуу

Добуш сатып алуу кылмыш болуп саналат

ЖАШЫРУУН ДОБУШ БЕРҮҮ

Добушунду сатпа!

 

Брайль арибин менен материалдарды чыгаруу

1. ЖИ Мешечко Николай Иванович

0551-346 009, 0709 835 417 

 meshecko.nikolai@mail.ru

 2. ОО "Кыргызская федерация незрячих"
Долбору: Бишкек ш., 12 мкр 46 үй 13 кв,

Тел: Жалалдин 0508831493 WhatsApp