2024-жылдын 30-июну КРнын ЖКнин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин №5 Ноокат бир мандаттуу шайлоо округу жана №36 Ысык-Көл бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттарын  мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы >>>

"№29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын  мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы >>>

Шайлоонун календары >>>

  • №5 Ноокат бир мандаттуу шайлоо округу жана №36 Ысык-Көл бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттарын  мөөнөтүнөн мурда шайлоону Календардык планы  >>>
  • №29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттарын  мөөнөтүнөн мурда шайлоону Календардык планы  >>>

 КР БШК кайрылуусу

  • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин №5 Ноокат бир мандаттуу шайлоо округу жана №36 Ысык-Көл бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттарын  мөөнөтүнөн мурда шайлоо боюнча  >>>
  • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин №29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттарын  мөөнөтүнөн мурда шайлоо боюнча   >>>

Мыйзамдар 

Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын  шайлоодо саясий партиялар үчүн документтердин тизмеси жана формасы  >>>

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерин кабыл алуунун жана текшерүүнүн тартиби жѳнүндѳ Жобо >>>

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуучу талапкерлер, саясий партиялар үчүн усулдук материалдардын жана ченемдик укуктук актылардын жыйнагы >>>

Бир мандаттуу шайлоо округдарынын схемасы жана чек аралары: №5 Ноокат ШО,  №36 Ысык-Көл ШО жана №29 Свердлов ШО

Ноокат, Ысык-Көл жана Свердлов округдук шайлоо комиссиялары >>>

Шайлоочулардын тизмеси

2024-жылдын 14-майынан тартып 19-июнуна чейинки (кошуп алганда) мезгилинде №5 Ноокат бир мандаттуу жана №36 Ысык-Көл бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо шайлоочулардын тизмесинен өзүңүз тууралуу маалыматты тактаңыз:

  • 1255 же 119 номерине телефон чалуу менен;
  • «tizme.gov.kg» сайтында;
  • шайлоо участогунда;
  • өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди (ПИН) көрсөтүү менен 119 номерине СМС жөнөтүп, Сиздин шайлоо участогуңуздун номери жана дареги тууралуу жооп аласыз (СМС билдирүү жөнөтүү жана чалуулар акысыз).

Кандайдыр бир каталарды же так эместикти тапкан учурда, ошондой эле шайлоочулардын тизмесинде жок болсоңуз, 2024-жылдын 19-июнуна чейин (кошуп алганда) Сиз паспортуңуздун көчүрмөсүн тиркеп, шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыз менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуусуз. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

Талапкерлер:

Талапкерлерди көрсөтүү

Талапкерлерди каттоо

Талапкерлердин өкулдөрү

Талапкерлердин ишенимдүү адамдары:

 

Чүчүкулак

Шайлоо бюллетенинде депутаттыкка талапкерлердин кезегин аныктоо:

Бекер эфир убактысы:

Меморандум

Видео-роликтер

Релиздер:

 

Брайль арибин менен материалдарды чыгаруу

1. ОО "Кыргызская федерация незрячих"
Адрес: г. Бишкек, 12 мкр дом 46 кВ 13,  Тел: Жалалдин  0508831493 WhatsApp

2. ЖИ Мешечко Николай Иванович

Бишкек, Гоголь көч., 3, 57 батир (үй адреси), Бишкек, Абая көч., 24 үй (офис)

 0709-835 417 - Аида (жардамчы)

nikolai.meshechko@gmail.com