Шайлоо ноябрь - 2021

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутатарын шайлоону дайындоо >>>

Шайлоонун календары >>>

Календарлык план >>>

КР БШК кайрылуусу >>>

Бир мандаттуу шайлоо округдары  

Округдук шайлоо комиссиялары >>>

Мыйзамдар 

Саясий партиялар

Шайлоочулардын тизмеси

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо даттануулар жана бузуулардын реестри - 2021-жылдын 28-ноябры >>>

Санитардык-эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандардын ден соолугун коргоо боюнча иш-аракеттердин алгоритми >>>

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын  шайлоодо саясий партиялар үчүн документтердин тизмеси жана формасы>>>

Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын  шайлоодо саясий партиялар үчүн документтердин тизмеси жана формасы  >>>

2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

Маалыматтык бюллетендер >>>

Материалдар  >>>

Финансылык ачык-айкындуулук

КР ЖК шайлоосуна аккредиттелген ЖМК жана Интернет-басылмалардын тизмеси жана баалары

Ыкчам чара көрүүчү тобу

Окутуучу материалдары жана семинарлары