Шайлоо апрель-2021

«Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө» КРнын Президентинин жарлыгы >>>

Календардык план >>>

КР БШКнын кайрылуусу >>>

Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер үчүн КОЛДОНМО >>>

Мыйзамдар

Саясий партиялар

Аймактык шайлоо комиссиялары >>>

Шайлоо округдарынын схемалары жана чек аралары >>> 

Финансылык ачык-айкындуулук

Шайлоочулардын тизмеси

Брайль арибин менен материалдарды чыгаруу