КРнын Жогорку Кеңешинин  бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттарын  мөөнөтүнөн мурда шайлоо - 2024

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин №2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу жана №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттарын  мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы >>>

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин  №7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутатын  мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы >>>

Шайлоонун календары >>>

№2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу жана №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттарын  мөөнөтүнөн мурда шайлоону Календардык планы  >>>

 №7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттарын  мөөнөтүнөн мурда шайлоону Календардык планы  >>>

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин №2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу жана №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттарын  мөөнөтүнөн мурда шайлоо боюнча  КР БШК кайрылуусу >>>

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин  №7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутатын  мөөнөтүнөн мурда шайлоо боюнча  КР БШК кайрылуусу >>>

Мыйзамдар 

Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын  шайлоодо саясий партиялар үчүн документтердин тизмеси жана формасы  >>>

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкерлер, саясий партиялар тарабынан берилген шайлоо документтерин кабыл алуунун жана текшерүүнүн тартиби жѳнүндѳ Жобо >>>

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуучу талапкерлер, саясий партиялар үчүн усулдук материалдардын жана ченемдик укуктук актылардын жыйнагы >>>

Бир мандаттуу шайлоо округдарынын схемасы жана чек аралары: №2 Баткен ШО, №9 Кара-Суу ШО, жана №7 Ош ШО

Баткен, Кара-Суу жана Ош округдук шайлоо комиссиялары >>>

Шайлоочулардын тизмеси

2024-жылдын 12-мартынан тартып 17-апрелине чейинки (кошуп алганда) мезгилинде №2 Баткен бир мандаттуу жана №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо шайлоочулардын тизмесинен өзүңүз тууралуу маалыматты тактаңыз:

  • 1255 же 119 номерине телефон чалуу менен;
  • «tizme.gov.kg» сайтында;
  • шайлоо участогунда;
  • өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди (ПИН) көрсөтүү менен 119 номерине СМС жөнөтүп, Сиздин шайлоо участогуңуздун номери жана дареги тууралуу жооп аласыз (СМС билдирүү жөнөтүү жана чалуулар акысыз).

Кандайдыр бир каталарды же так эместикти тапкан учурда, ошондой эле шайлоочулардын тизмесинде жок болсоңуз, 2024-жылдын 17-апрелине чейин (кошуп алганда) Сиз паспортуңуздун көчүрмөсүн тиркеп, шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жѳнүндѳ арыз менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуусуз. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт.

№2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу боюнча КР ЖК депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу жѳнүндѳ ниетин билдирген талапкерлердин тизмеси 

№9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округу боюнча КР ЖК депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу жѳнүндѳ ниетин билдирген талапкерлердин тизмеси 

№7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча КР ЖК депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу жѳнүндѳ ниетин билдирген талапкерлердин тизмеси 

№2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси 

№9 Кара-Суу бир мандаттуушайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси 

№7 Ош бир мандаттуушайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси 

 

№9 Кара-Суу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тизмеси (жаңыланууда)

№2 Баткен шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тизмеси (жаңыланууда)

№7 Ош шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тизмеси (жаңыланууда)

Катталган талапкерлер тууралуу маалымат плакат 

Аккредиттелген жалпыга маалымдоо каражаттарынын тизмеси

Аккредитациядан өткөн ЖМК жана интернет-басылмалар >>> 

1. Теле көрсөтүү             
2. Радио            
3. Басма басылыштары 
4. Интернет-басылмалар

Видео-роликтер

Бир шайлоочу бир добуш

Эмнеге шайлоого барам

Добуш берүүнүн купуялыгы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттар кантип шайланат

Жаштар

Тандоого убакыт келди 

Добушунду сатпа

Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын шайлоо укуктарын камсыз кылуу

 

Релиздер:

№7 Ош шайлоо округу боюнча шайлоо бюллетенинде депутаттыкка талапкерлердин кезегин аныктоо боюнча чүчүкулак өткөрүлдү

№7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлерге бекер эфир убактысын бөлүштүрүү жана басма аянты боюнча чүчүкулак болуп өттү

КР ЖК депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо №7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлердин ортосунда мыйзамдын алкагында шайлоо өткөрүү жөнүндө Меморандумга кол коюлду

№9 Кара-Суу шайлоо округу боюнча КР Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин ортосунда шайлоо бюллетенинин кезектүүлүгүн аныктоо боюнча чүчүкулак өткөрүлдү

№9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлерге бекер эфир убактысын бөлүштүрүү жана басма аянты боюнча чүчүкулак болуп өттү

КР ЖК депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлердин ортосунда мыйзамдын алкагында шайлоо өткөрүү жөнүндө Меморандумга кол коюлду

№2 Баткен шайлоо округу боюнча шайлоо бюллетенинде депутаттыкка талапкерлердин кезегин аныктоо боюнча чүчүкулак өткөрүлдү

№2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлерге бекер эфир убактысын бөлүштүрүү жана басма аянты боюнча чүчүкулак болуп өттү

КР ЖК депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо №2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлердин ортосунда мыйзамдын алкагында шайлоо өткөрүү жөнүндө Меморандумга кол коюлду

КР Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин шайлоочулар менен жолугушуу графиги

№2 Баткен шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин шайлоочулар менен жолугушуулары өтүүдө

№7 Ош шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин шайлоочулар менен жолугушуулары өтүүдө

№9 Кара-Суу шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин шайлоочулар менен жолугушуулары өтүүдө

№2 Баткен, №7 Ош жана №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун бюллетендери даярдалды

Үч округда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодогу үгүт жүргүзүү этабы: телекѳрсѳтүүдѳ теледебаттар жүрүп жатат

Бүгүн “Ош УТРК” каналында №7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлердин теледебаттары башталат

2024-жылдын 28-апрелине дайындалган шайлоодо Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин дебаттарына катышуу эрежелери

 

Брайль арибин менен материалдарды чыгаруу

1. ОО "Кыргызская федерация незрячих"
Адрес: г. Бишкек, 12 мкр дом 46 кВ 13,  Тел: Жалалдин  0508831493 WhatsApp

2. ЖИ Мешечко Николай Иванович

Бишкек, Гоголь көч., 3, 57 батир (үй адреси), Бишкек, Абая көч., 24 үй (офис)

 0709-835 417 - Аида (жардамчы)

nikolai.meshechko@gmail.com