Гендердик тобтор  боюнча шайлоочулардын статистикасы 10 января 2022-жыл

2022-жылдын 10-январына карата шайлоочулардын гендер боюнча маалыматы
облусу/шаары УШКанын саны Шайлоочулардын жалпы саны 10/01/2022ж. эркек % аял %
Республика боюнча 2494 3731272 1790817 48,0 1940455 52,0
АШК сыз 0 856 485 56,7 371 43,3
Бишкек шаары 228 435619 184094 42,3 251525 57,7
Ош шаары 78 155336 70915 45,7 84421 54,3
Чуй облусу 408 616180 293267 47,6 322913 52,4
Ыссык-Көл облусу 250 318364 156870 49,3 161494 50,7
Нарын облусу 169 209678 105581 50,4 104097 49,6
Талас облусу 117 163875 81872 50,0 82003 50,0
Ош облусу 515 749965 367021 48,9 382944 51,1
Жалал-Абад облусу 452 690468 337734 48,9 352734 51,1
Баткен облусу 218 306846 150223 49,0 156623 51,0
ТИМ КР 59 84085 42755 50,8 41330 49,2

 

жүктөө>>>