Гендердик тобтор  боюнча шайлоочулардын статистикасы 06 июль 2022-жыл

2022-жылдын 6-июлуна карата шайлоочулардын гендер боюнча маалыматы
облусу/шаары УШКанын саны Шайлоочулардын жалпы саны 06/07/2022ж. эркек % аял %
Республика боюнча 2494 3780176 1816423 48,1 1963753 51,9
АШК сыз 0 1124 563 50,1 561 49,9
Бишкек шаары 228 455341 191982 42,2 263359 57,8
Ош шаары 78 160830 73556 45,7 87274 54,3
Чуй облусу 408 633830 301938 47,6 331892 52,4
Ыссык-Көл облусу 250 325368 160563 49,3 164805 50,7
Нарын облусу 169 212244 107132 50,5 105112 49,5
Талас облусу 117 167321 83641 50,0 83680 50,0
Ош облусу 515 770840 379261 49,2 391579 50,8
Жалал-Абад облусу 452 708537 347677 49,1 360860 50,9
Баткен облусу 218 315296 154998 49,2 160298 50,8
ТИМ КР 59 29445 15112 51,3 14333 48,7

жүктөө>>>