2017-жылдын октябрына шайлоочулардын саны

 

Шайлоочулардын саны
2017-жылдын октябрына региондор боюнча
Регион/шаар Шайлоочулардын саны
Баары Эркектер Аялдар
Баары 3 025 770 1 424 873 1 600 897
Бишкек 426 722 183 248 243 474
Ош 159 348 68 955 90 393
Жалал-Абад областы 545 746 260 879 284 867
Ысык-Көл областы 259 118 125 285 133 833
Нарын областы 161 895 80 405 81 490
Ош областы 589 412 283 035 306 377
Талас областы 130 195 64 165 66 030
Чүй областы 491 032 231 903 259 129
Баткен областы 243 722 116 750 126 972
КР ТИМ 18 580 10 248 8 332

 

жүктөө>>>

 

Шайлоочулар боюнча статистика - курактык маалымат
2017-жылдын октябрына региондор боюнча
Регион/шаар Шайлоочулардын саны
Баары 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 жана андан улуулар
Баары 3 025 770 952 259 670 249 531 076 483 555 264 447 124 184
Бишкек 426 722 135 058 89 259 75 055 65 455 39 372 22 523
Ош 159 348 59 948 32 271 24 523 24 397 12 922 5 287
Жалал-Абад областы 545 746 177 117 121 864 95 603 87 516 45 604 18 042
Ысык-Көл областы 259 118 74 724 56 495 47 122 44 015 24 712 12 050
Нарын областы 161 895 47 526 37 364 30 340 25 370 13 846 7 449
Ош областы 589 412 191 664 131 428 102 285 93 964 46 992 23 079
Талас областы 130 195 39 110 29 994 24 108 20 181 11 515 5 287
Чүй областы 491 032 140 363 108 992 86 957 83 152 49 623 21 945
Баткен областы 243 722 78 407 57 177 42 222 38 099 19 418 8 399
КР ТИМ 18 580 8 342 5 405 2 861 1 406 443 123