2020-жылдын январына шайлоочулардын саны

 

Шайлоочулардын саны

2020-жылдын январына региондор боюнча

       
Регион/шаар Шайлоочулардын саны
Баары Эркектер Аялдар
Баары 3 314 391 1 575 678 1 738 713
Бишкек 382 314 159 373 222 941
Ош 140 438 62 966 77 472
Жалал-Абад областы 619 910 300 206 319 704
Ысык-Көл областы 296 380 144 700 151 680
Нарын областы 197 408 98 691 98 717
Ош областы  682 655 331 603 351 052
Талас областы 150 543 74 733 75 810
Чүй областы 552 576 261 403 291 173
Баткен областы 278 967 135 285 143 682
КР ТИМ 13 200 6 718 6 482

 

жүктөө>>>

 

Шайлоочулар боюнча статистика - курактык маалымат
2020-жылдын январына региондор боюнча
           
Регион/город Шайлоочулардын саны
Баары 19-30 31-45 31-45 60  жана андан улуулар
Баары 3 314 391 973 448 1 086 837 788 163 465 943
Бишкек 382 314 92 989 121 427 98 466 69 432
Ош 140 438 41 587 44 497 34 112 20 242
Жалал-Абад областы 619 910 194 226 203 695 143 995 77 994
Ысык-Көл областы 296 380 85 220 94 915 72 095 44 150
Нарын областы 197 408 59 393 65 650 45 808 26 557
Ош областы  682 655 214 653 223 506 158 624 85 872
Талас областы 150 543 45 779 50 053 34 268 20 443
Чүй областы 552 576 148 910 182 746 134 985 85 935
Баткен областы 278 967 86 186 94 478 63 614 34 689
КР ТИМ 13 200 4 505 5 870 2 196 629