2020-жылдын 13-сентябрына шайлоочулардын тизмеси боюнча динамика

*.xls форматында ЖҮКТӨӨ

Шайлоочулардын тизмесинин эсепке алуу бирдиктүү системасы

2020-жылдын 13-сентябрына карата шайлоочулардын тизмеси боюнча динамикасы

 

АШК аталышы УШК саны Алдын ала тизме УШК саны Контролдук тизме Контролдук жана алдын ала тизменин айырмасы шайлоочулардын саны 13.09.20-ж. 13.09.2020 жана алдын ала тизменин айырмасы 13.09.2020 жана контролдук тизменин айырмасы 2020-жылдын 13 сентябрына Форма 2
шайлоочулардын саны 16.07.20-ж. шайлоочулардын саны 04.09.20-ж.
РЕСПУБЛИКА БОЮНЧА: 2464 3429043 2474 3465415 36372 3465111 36068 -305 253006
БИШКЕК Ш. 233 391833 233 444122 52289 475087 83254 30965 104057
ОШ ШААРЫ 76 143377 86 150692 7315 157846 14469 7154 17467
БАТКЕН ОБЛУСУ 215 289163 215 288143 -1020 286154 -3009 -1989 2485
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ 448 638189 448 641259 3070 637741 -448 -3518 33386
НАРЫН ОБЛУСУ 171 201584 171 191079 -10505 182573 -19011 -8506 7512
ОШ ОБЛУСУ 506 700891 506 700182 -709 693336 -7555 -6846 25747
ТАЛАС ОБЛУСУ 117 154959 117 151652 -3307 149106 -5853 -2546 8961
ЧҮЙ ОБЛУСУ 406 569370 406 562463 -6907 564700 -4670 2236 47291
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ 248 302845 248 298599 -4246 293393 -9452 -5206 3451
0-ТИК 0 23511 0 19371 -4140 6820 -16691 -12551  
КР ТИМ 44 13321 44 17853 4532 18355 5034 502 2649