Саясий партиялардан КР ЖК депутаттыгына талапкерлердин катталган тизмелери, 2020-ж.

КР ЖКнын депутаттыгына саясий партиялардан катталган талапкерлердин тизмеси