2018-жылдын 13-майындагы жергиликтүү кеңештердин  талапкерлердин тизмеси