КР жергиликтуу кенештердин депутаттарынын сапаттык курамы (2022-жылдын 25-майына карата)

Кыргыз Республиканын жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын сапаттык курамы (2022-жылдын 25-майына карата)