КР ЖК бирдиктүү округ боюнча депутаттардын жана талапкерлердин тизмеси, 28-ноябрь 2021-жыл (7 чакырылыш)

2021-жылдын 28-ноябрындагы шайлоодо бирдиктүү шайлоо округу боюнча партиялардан талапкерлердин тизмелери тууралуу БШКнын маалыматы

Жаңы аралаш (туташ) шайлоо тутуму боюнча преференциялык добуш берүү менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо 2021-жылдын 28-ноябрында болуп өттү.

Жаңы шайлоо тутумуна – аралаш (туташ) тутумга ылайык Жогорку Кеңештин 90 депутатын шайлоо үчүн:

- Жогорку Кеңештин 54 депутаты пропорциялык тутум боюнча бирдиктүү шайлоо округунда шайланды;

- Жогорку Кеңештин 36 депутаты мажоритардык тутум боюнча бир мандаттуу шайлоо округдарында шайланды.

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоочулардын тизмелерине киргизилгендердин саны 3 703 420 шайлоочуну түздү, добуш берүүгө 1 281 622 шайлоочу катышты, бул шайлоочулардын жалпы санынын 34.61%ын түзөт.

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуу үчүн 21 саясий партиядан талапкерлердин тизмелери катталды. Саясий партиялардан бардыгы 1 046 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 1 037 талапкер катталды, өз арыздары боюнча 32 талапкер чыгарылды.

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37 жана 64-беренелерине ылайык, округдук шайлоо комиссияларынан түшкөн протоколдордун негизинде, алардан алынган добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалыматтарды кошуу жолу менен Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан жалпысынан бирдиктүү шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө жыйынды маалыматтар боюнча жыйынды таблица түзүлдү.

Мында, жыйынды таблицаны түзүүдө округдук шайлоо комиссияларынын чечимдеринин негизинде жыйынтыгы жараксыз деп табылган 20 шайлоо участогу боюнча маалыматтар алып салынганы эске алынган https://shailoo.gov.kg/ru/news/6048/.

Жалпысынан бирдиктүү шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөөдө 20 шайлоо участок боюнча партиялардын жана талапкерлердин добуштары боюнча 12269 добуш алып салынды.

Мында, жарандарга толук маалымат берүү үчүн БШКнын  маалыматтык шайлоо тутумунун сайтына добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылган маалыматтар эсепке алынбай көрсөтүлдү.

Төмөндө бирдиктүү округ боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жана 20 участок боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз деп таанууну эске алуу менен партиялардын добуштарындагы айырма келтирилет.

Шайлоочунун партия үчүн дагы, партиянын тизмесиндеги талапкерлердин бири үчүн дагы добуш берүүсү депутаттарды пропорциялык тутум боюнча шайлоонун өзгөчөлүгү болду.

Добуш берүүнүн жыйынтыктары партия алган добуштар боюнча жана тизмедеги ар бир талапкер алган добуштар боюнча чыгарылды.

Партия алган мандаттар партиялардан талапкерлерге алынган добуштарынын санынын негизинде б.а. рейтингге ылайык – көп сандагы добуштарды алгандарга бөлүштүрүлөт.

Ошол эле учурда мыйзамдарга ылайык ар бир партия алган мандаттардын 30 пайыздан аз эмеси аял талапкерлердин ортосунда ошондой эле алынган добуштарынын рейтингине жараша бөлүштүрүлөт.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодогу 20 участок боюнча добуш берүүнүн жыйыньыктары жараксыз деп таанууну эске алуу менен партиялардын добуштары

Саясий партия "Ата-Журт Кыргызстан"

Катталган талапкерлердин тизмеси

Талапкерлердин добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча рейтинги

Шайланган депутаттардын жана талапкерлердин тизмеси

Саясий партии "Ишеним"

Катталган талапкерлердин тизмеси

Талапкерлердин добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча рейтинги

Шайланган депутаттардын жана талапкерлердин тизмеси

Саясий партия "Ынтымак"

Катталган талапкерлердин тизмеси

Талапкерлердин добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча рейтинги

Шайланган депутаттардын жана талапкерлердин тизмеси

Саясий  партия "Альянс"

Катталган талапкерлердин тизмеси

Талапкерлердин добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча рейтинги

Шайланган депутаттардын жана талапкерлердин тизмеси

Саясий партия "Бутун Кыргызстан"

Катталган талапкерлердин тизмеси

Талапкерлердин добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча рейтинги

Шайланган депутаттардын жана талапкерлердин тизмеси

Саясий  партия "Ыйман Нуру"

Катталган талапкерлердин тизмеси

Талапкерлердин добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча рейтинги

Шайланган депутаттардын жана талапкерлердин тизмеси

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоосуна катышкан партиялардын тизмеси

Саясий партия "Ата-Мекен"

Саясий партия "Легалайз"

Саясий партия "Кучтуу регион"

Саясий партия "Багыт"

Саясий партия "Азаттык"

Саясий партия "Мекенчил Эл"

Саясий партия "Жашылдар партиясы"

Саясий партия "Жашасын Кыргызстан"

Саясий партия "Социал-демократы"

Саясий партия "Аруузат-Эл Куту партиясы"

Саясий партия "Кыргызстандын Бириктирүүчү патриоттук партиясы"

Саясий партия "Элдик партия Улуттар биримдиги"

Саясий партия "Эл Умуту"

Саясий партия "Ордо"

Саясий партия "Улуу Журт"