2016-жылдын 11-декабрындагы жергиликтүү кеңештердин депутаттардын жана талапкерлердин тизмеси