2020-жылдын 30-июлуна карата

"Мекеним Кыргызстан" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

"Мекеним Кыргызстан" СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 30-июлуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

17.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

3 000 000

30.07.2020

Амантуров Мирлан Казылаевич

35 000

Бардыгы:

3 035 000

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 30-июлуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

 Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

17.07.2020

 «Айыл Банк» ААК

Чек китепчеси үчүн комиссия

55

20.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү  

300 000

23.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

600

23.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү  

150 000

24.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү  

100 000

29.07.2020

«Айыл Банк» ААК

"Интернет Банкинг" системасын тейлөө үчүн комиссия

300

30.07.2020

Ак-Терек Айыл өкмөтү

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7 000

30.07.2020

Тон Айыл өкмөтү

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7 000

30.07.2020

Кун-Чыгыш Айыл өкмөтү

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7 000

30.07.2020

Улахол Айыл аймагы

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7 000

30.07.2020

Болот Мамбетов Айыл өкмөтү

Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө

7 000

Бардыгы:

585 955

         

 

 

 

"Социал-демократтар" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

"Социал-Демократтар" СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 30-июлуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

13.07.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

300

17.07.2020

 

Асаналиев Акылбек Сангытбекович

50 000

22.07.2020

Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич

53150

Бардыгы:

103 450

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 30-июлуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

 Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

21.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чек китепчеси үчүн комиссия

55

22.07.2020

"ШНОС" ЖЧК

Эсепке ылайык

4 831

22.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

20

23.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

198

23.07.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

Чек боюнча берүү  

53 900

29.07.2020

«Айыл Банк» ААК

"Интернет Банкинг" системасын тейлөө үчүн комиссия

300

29.07.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

Чек боюнча берүү  

9 695

30.07.2020

ЖИ "Ложников Дмитрий Валерьевич"

Келишим боюнча

1 000

Бардыгы:

69 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     

“Кыргызстандын жашылдар партиясы”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

Кыргызстандын жашылдар СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 30-июлуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

10.07.2020

Булекбаев Эркин Касымович

200

Бардыгы:

200

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 30-июлуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

 Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

 

 

 

 

Бардыгы:

0

         

 

"Бир Бол" мамлекетик биримдик жана патриотизм саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

"Бир Бол" мамлекетик биримдик жана патриотизм СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 30-июлуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

21.07.2020

Арзымбаева Чынара Кыясовна

76 000

28.07.2020

Арзымбаева Чынара Кыясовна

600 000

Бардыгы:

676 000

       

 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 30-июлуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

 Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

21.07.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

21.07.2020

Жеке ишкер "Платонова И.А."

Келишимге ылайык орун жайларды ижарага берүү жана төлөөгө эсептер

75223

28.07.2020

 Эсептешүү-кассалык тейлөө

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

60

28.07.2020

Kyrgyz Investment and Credit Bank ЖИ "Талгат кызы Карима"

Үгүт материалдарын –футболкаларды даярдагандык үчүн алдын ала төлөө

588000

Бардыгы:

663 433