2020-жылдын 24-июлуна карата

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

17.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

3 000 000

Бардыгы:

3 000 000

       

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 24-июлуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

 Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

17.07.2020

 «Айыл Банк» ААК

Чек китепчеси үчүн комиссия

55

20.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү  

300 000

23.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

600

23.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү 

150 000

24.07.2020

Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна

Чек боюнча берүү 

100 000

Бардыгы:

550 655

         

 

 

 

Талапкердин, "Социал-демократтар" саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

"Социал-Демократтар" СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 24-июлуна карата мезгилде каражат келип түштү

   

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

13.07.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

300

17.07.2020

Асаналиев Акылбек Сангытбекович

50 000

22.07.2020

Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич

53150

Бардыгы:

103 450

 

 

     
       

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 24-июлуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

 Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

21.07.2020

 «Айыл Банк» ААК

Чек китепчеси үчүн комиссия

55

22.07.2020

"ШНОС" ЖЧК

Эсепке ылайык

4 831

22.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Которуу үчүн комиссия

20

23.07.2020

«Айыл Банк» ААК

Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия

198

23.07.2020

Конурбаева Аида Азаматовна

Чек боюнча берүү 

53 900

Бардыгы:

59 004

 

 

 

 

Талапкердин, Кыргызстандын жашылдар саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

Кыргызстандын жашылдар СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 24-июлуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

 

 

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

10.07.2020

Булекбаев Эркин Касымович

200

Бардыгы:

200

       
       

 

 

 

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 24-июлуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

 Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

 

 

 

 

Бардыгы:

0

 

 

 

Талапкердин, "Бир Бол" мамлекетик биримдик жана патриотизм саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

"Бир Бол" мамлекетик биримдик жана патриотизм СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 24-июлуна карата мезгилде каражат келип түштү

 

   

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы

 Келип түшүү булагы

 Суммасы (сом)

21.07.2020

Арзымбаева Чынара Кыясовна

76 000

Бардыгы:

76 000

       
       

 

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 24-июлуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

   

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы

 Алуучу  

 Чыгымдардын түрлөрү

 Суммасы (сом)

21.07.2020

Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер

Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн

150

21.07.2020

Жеке ишкер "Платонова И.А."

Келишимге ылайык орун жайларды ижарага берүү жана төлөөгө эсептер

75223

Бардыгы:

75 373