Саясий партиялардын шайлоо фонддору

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 12-пунктуна ылайык банк же башка мекемелер саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү.

Ал маалымат келип түшкөнүнө жараша жеке маалыматтар жана банк сыры жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына милдеттүү түрдө жарыяланууга тийиш.

- 2020-жылдын 24-июлуна карата

- 2020-жылдын 30-июлуна карата

- 2020-жылдын 7-августуна карата

- 2020-жылдын 14-августуна карата

- 2020-жылдын 21-августуна карата

- 2020-жылдын 4-сентябрына карата

- 2020-жылдын 11-сентябрына карата

- 2020-жылдын 18-сентябрына карата

- 2020-жылдын 3-октябрына карата