Жергиликтүү кеӊештердин учурдагы депутаттарынын жана талапкерлердин тизмеси

Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен облусу

Жалалабад облусу

Ысык-Кол облусу

Нарын облусу

Ош облусу

Талас облусу

Чуй облусу