2016-жылдан 2020-жылдар аралыгында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларынын мөөнөтүнөн мурда шайлоолору тууралуу маалымат

2016-жылдан 2020-жылдар аралыгында  жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларынын мөөнөтүнөн мурда шайлоолору тууралуу маалымат (11.11.2020-жылга карата)