ААР негизинде ЖӨБОнун бaшчылapынын жана жергиликтүү кеңештеринин тизмеси (2024-жылдын июнуна карата)