ЖӨБОнун бaшчылapынын жана жергиликтүү кеңештеринин тизмеси (2023-жылдын октябрына карата)