2023-жылдын 28-майында Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо идентификациялоодон өткөн шайлоочулардын тизмелери

1008 1009 1010 1011 1012
1013 1014 1015 1016 1017
1018 1019 1020 1021 1022
1023 1024 1025 1026 1027
1028 1029 1030 1031 1032
1033 1034 1035 1036 1037
1038 1039 1045 1046 1047
1048 1049 1050 1051 1052
1053 1054 1055 1056 1057
1058 1059 1060 1061 1062
1063