№ 26 Ленин шайлоо округу боюнча көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө маалымат

-