Шаардык кеңештерге шайланган депутаттардын тизмеси

Бишкек шаардык кеңеши

Ош  шаардык кеңеши

Токмок  шаардык кеңеши