Шаардык кеңештердин депутаттарынын шайлоосунун жыйынтыктары кенешей

Бишкек шаардык кеңеши (КР БШКнын 2021-жылдын 19-майындагы №239 токтомуна ылайык жараксыз деп таанылган)

Ош шаардык кеңеши (КР БШКнын 2021-жылдын 11-майындагы №196 токтомуна ылайык жараксыз деп таанылган)

Токмок шаардык кеңеши (КР БШКнын 2021-жылдын 3-майындагы №192 токтомуна ылайык жараксыз деп таанылган)