№ 50 2016-жылдын 11-декабрына дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумуна катталган үгүт топторунун каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын референдумундагы үгүт топторун каттоо жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун чечиминин негизинде, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 23-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3,7-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ: 

1. 2016-жылдын 11-декабрына дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумуна катталган үгүт топторунун каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катары төмөнкүлөр катталсын:

-  П. Горбунов., № 3“Макул” үгүт тобу;

- А. Джабуева., № 4 “Макул” үгүт тобу;

- К. Ирсалиев., № 5 “Макул” үгүт тобу;

- М. Ажыгулов., № 6 “Макул” үгүт тобу;

- Ч Сатарова., № 7 “Макул” үгүт тобу;

- Н. Темирбеков., № 8 “Макул” үгүт тобу;

- Б. Абытов., № 9 “Макул” үгүт тобу.

2. Ушул чечимдин 1-пунктунда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу өкүлдөргө белгиленген үлгөдүгү тиешелүү күбөлүктөр берилсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү,  Кыргыз Республикасынын референдумундагы үгүт топторун каттоо жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси К.М. Осмоналиевге жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                      Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2016-жылдын 17-ноябры 

 50