20.09.2017 №80 «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын арызы боюнча

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2017-жылдын 16-сентябрында «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын президенти А.Адиловдон КСДПдан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер С.Ш. Жээнбековдун пайдасына ЖОЖдордун окутуучуларынын административдик ресурсту колдонушу жөнүндө арыз келип түштү.
Өзүнүн арызында «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын окутуучусу студенттерди Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер С.Ш. Жээнбековүчүн добуш берүүгө үгүттөгөн. Берилген арызды негиздөө үчүн аудиожазуу тиркелген.
Ошондой эле арызда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин (мындан ары –КР ЖК) депутаты З.Жамалдинов КР ЖКнын жыйналышында «КСДП» партиясынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер үчүн добуш берүүгө студенттерди мажбурлап жатышкандыгыжөнүндө билдиргени көрсөтүлгөн. З.Жамалдиновдун айтымы боюнча, Жалал-Абадмамлекеттик университетинин ректору студенттерди 2-форманы толтурууга жана «КСДП» саясий партиясынын талапкери үчүн добуш берүүгө мажбурлап жатат.
«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын арызын объективдүү жана толук карап чыгуу максатында Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышына контролдук кылуу боюнча жумушчу топтун жана Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун биргелешкен отурумуна арыз ээси, КМЮАнын ректору - Рысмендеев Бактыбек Жеңишбекович, топтун кураторуАсылбекова Назира Эмировна чакырылган, ошондой эле КМЮАнын студенттери катышкан.
Жумушчу топтордун биргелешкен отурумунун жүрүшүндө аудио жазуу угулган, анда аялдын үнү катышып олтургандарды кайсы студент ким үчүн добуш бере тургандыгыжөнүндө сурап жатат. Жазуунун жүрүшүндө аялдын үнү Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Ө.Т. Бабановдун талапкерлигин колдогон студент кыздан чыгып кетүүнү өтүнгөн жана добуш берүү күнү КМЮАнын имаратында турган шайлоо участогунда шайлоочулардын тизмесинде турган студенттерге Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер С.Ш. Жээнбеков үчүн добуш берүү зарыл экенин билдирип, муну ушул окуу жайы анын талапкерлигин колдой тургандыгыменен түшүндүргөн. Ошондой элежазууда добуш берүү күнү добуш берүүнүн жүрүшүнө байкоо жүргүзүлүп жана ким кимге добуш бере тургандыгы белгиленээри, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна башка талапкерүчүн добуш берген учурда бул студенттер окуудан чыгарылаары жөнүндө айтылган.
Жумушчу топтордун отурумунун жүрүшүндө КМЮАнын ректору Б.Ж. Рысмендеевкуратордук сааттын мезгилинде үгүт жүргүзүлбөгөнүн билдирди, ал аудиожазуу монтаждалган деп болжолдойт. Топтун куратору Н.Э. Асылбековда куратордук сааттын мезгилинде үгүт болгон жок деп билдирди.
Студент Ч.Жээнбекова«Республика» партиясынын жаштар канатында тураарын түшүндүрдү, ал күнү куратордук сааттын учурунда окутуучу студенттер кимге добуш берээрин сурады, Ч.ЖээнбековаӨ.Т. Бабановго добуш берээрин билип, ага үйүнө кете берүүгө уруксат берген, Ч.Жээнбековаошондой эле куратор үгүт жүргүзбөгөнүн жана студенттерди үгүт жүргүзбөөгө чакырганын, ага жана башка студенттерге кысым көрсөтпөгөнүн түшүндүрдү.
«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 47-беренесинин 1-абзацынын 1-пунктунун негизинде төмөнкүдөй адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазык, администрациялыкже болбосо башка жоопкерчиликти тартат:
1) күч колдонуу, алдоо, коркутуу, будамайлоо же башка ыкма менен Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо жана шайлануу укугун жүзөгө ашырышына тоскоолдук кылган, же болбосо добуш берүүнүн жашыруундуулугун бузган; же жарандардын шайлоочулардын тизмеси менен таанышууга укугун бузган; же жарандарды талапкерди колдоп кол коюуга мажбурлаган же аларга тоскоолдук кылган, ошондой эле кол коюу маалыматтарын оңдоого катышкан, же шайлоочуларды сатып алууну жүзөгө ашыргандар.
«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, мамлекеттик жана башка органдардын, алардын кызмат адамдарынын, шайлоо процессинин башка катышуучуларынын жарандардын шайлоо укуктарын, ушул конституциялык Мыйзамдын талаптарын бузган чечимдери жана (же) аракеттери (аракетсиздиги) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык прокуратура органдарына, ички иштер органдарына, шайлоо комиссияларына же сотко даттанылышы мүмкүн.
«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43-беренесинин 4-бөлүгүнүн 3-абзацынын негизинде, прокуратура органдары аткаруу бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары тарабынан шайлоо мыйзамдарынын сакталышына көзөмөлдү жүзөгө ашырат, ошондой эле мыйзамдарга ылайык администрациялык жана жазык жоопкерчилиги каралган алардын аракеттерине арыздарды (даттанууларды) карайт.
Ошентип, КМЮАнын окутуучу курамы тараптан административдикресурсту колдонуу жөнүндө далилдер жагынан «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын арызы укук коргоо органдарына жөнөтүлүүгө тийиш.
«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, арыздар (даттануулар) жүйөлөштүрүлгөн болууга жана алар негизделген далилдер менен бирге берилүүгө тийиш
Жалал-Абадмамлекеттик университетинин студенттерин 2-форманы толтурууга жана «КСДП» саясий партиясынын талапкери үчүн добуш берүүгө мажбурлоо жөнүндө арыз ээсинин далилдери жагынан Борбордук шайлоо комиссиясы арыз ээси арызда баяндалганды ырастаган далилдер тиркелбегенин белгилейт.
Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3, 7, 18-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43, 47-беренелерин,Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 14-июнундагы № 154 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышына контролдук кылуу боюнча жумушчу топ жөнүндө» Жобонун 3-главасын, Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 10-июлундагы № 217 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топ жөнүндө» жобонун 4.1-пунктун жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ЧЕЧИМ  КЫЛДЫ:
1.Жалал-Абадмамлекеттик университетинин ректору студенттерди 2-форманы толтурууга жана «КСДП» саясий партиясынын талапкери үчүн добуш берүүгө мажбурлагандыгы жөнүндө маселени карап чыгуу жагынан «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын арызын далилдердин жоктугуна байланыштуу канааттандыруудан баш тартылсын.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын окутуучусу студенттерди Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерС.Ш. Жээнбековүчүн добуш берүүгө мажбурлагандыгы жагынан «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын арызы укуктук баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына жөнөтүлсүн.
3. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
4. Ушул чечимдин аткарылышын контролдооКыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышына контролдук кылуу боюнча жумушчу топтун жетекчиси Н.Т. Ариповго жүктөлсүн.
 
 
ТӨРАГА                                                Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек шаары, 2017-жылдын 20-сентябры
№ 80