08.09.2017 №75 Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.Б.Абдылдаевге жазуу жүзүндөгү эскертүү берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2017-жылдын 5-сентябрындагы № 413 токтому менен А. Абдылдаев Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп катталган.

2017-жылдын 30-августунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.Б. Абдылдаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү Борбордук шайлоо комиссиясына «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 53-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык каттоо үчүн зарыл болгон тиешелүү документтерди тапшырган.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 14-июнундагы №158 Токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө» Нускаманын 39-пунктуна ылайык талапкер Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо күрөөсү коюлгандыгын ырастаган документтерди жана каттоо үчүн зарыл болгон башка документтерди берүү менен бир учурда биринчи финансылык отчетту берүүгө милдеттүү.

Бирок, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.Б. Абдылдаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү Н. Алыбаева тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясына биринчи финансылык отчет берилген эмес.

Конституциялык Мыйзамдын 42-беренесинин 6-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык, көзөмөлдөө-текшерүү тобу Борбордук шайлоо комиссиясынын жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча талапкерлердин финансылык отчетторун текшерет.

Ошону менен бирге, Конституциялык Мыйзамдын 42-беренесинин 6-бөлүгүнүн 6-пунктуна ылайык, көзөмөлдөө-текшерүү тобу Борбордук шайлоо комиссиясынын жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча тиешелүү шайлоо комиссиясынын алдына талапкерлерге карата жоопкерчилик чара көрүү жөнүндө маселени коет.

Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөө-текшерүү тобу 7-сентябрда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.Б. Абдылдаевге мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө биринчи финансылык отчетту өз учурунда бербегендиги үчүн жазуу жүзүндөгү эскертүү берүү тууралуу чечим кабыл алган. Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун отурумунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер А.Б. Абдылдаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү Н. Алыбаева, ал буга чейин финансылык отчетту берүү милдети жана финансылык бузуулар үчүн жоопкерчиликтин чаралары жөнүндө маалымдангандыгын акт менен тастыктаган.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө» Нускаманын 39, 47-пункттарына ылайык, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6,7,18-беренелерин, Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөө-текшерүү тобунун чечимин, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 42-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:

 

1.Финансылык тартипти бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерА.Б.Абдылдаевге жазуу жүзүндө эскертүү берилсин.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси Г. Баатыровага жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                      Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2017-жылдын 8-сентябры

№75