07.06.2017 №26 Красный Восток айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлер У.К.Орозалиевдин, К.Е.Смаиловдун, Р. Урманбетовдун арызы боюнча

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 2017-жылдын 2-июнунда Красный Восток айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлер У.К.Орозалиевден, К.Е.Смаиловдон жана Р. Урманбетовдон (мындан ары-арыз ээлери) Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 31-майындагы чечимин жокко чыгаруу жана №7327 шайлоо участкасындагы шайлоо бюллетендерди кайталап эсептөө жөнүндө чечимди кабыл алуу жөнүндө арызы келип түшкөн.

Арыз ээлери, участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы шайлоо мыйзамдарын бузуп, шайлоочулардын добуштарын эсептөөдө добуш берүүнүн жыйынтыктарын үн чыгарып гана окуп койгон, мында ал добуштарды эсептөөгө катышкандардын бардыгына, алардын ичинде байкоочуларга шайлоо бюллетендерди көзү менен көрүп контролдоо үчүн сунуштаган жок деп көрсөтүшкөн. Ошондой эле, участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы талапкерлердин өкүлдөрүнө сорттолгон шайлоо бюллетендер менен таанышууга мүмкүнчүлүк бербегендиги көрсөтүлгөн.

Арыз ээлери, АЭУнун жыйынтыктоочу отчетуна ылайык, 478 бюллетень жараксыз деп табылган деп көрсөтүшкөн. Кол менен эсептегенде добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколго ылайык, жараксыз бюллетендердин санын, 454 бюллетень айырма менен, 24 түзгөн.

Арыз ээлеринин пикири боюнча, бул фактылар участкалык шайлоо комиссиясы белгилеген добуш берүүнүн жыйынтыктарына ишенбестик жаратат.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жыйынына арыз ээлери жана кызыкдар тараптар келген жок. Жыйындын күнү жана убактысы тууралуу тиешелүү түрдө маалымдалган.

Ушундан улам, берилген материалдарды иликтеп чыгып Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төмөнкүдөй жыйынтыкка келди.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 36-беренесинин 8-бөлүгүнө ылайык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү добуш берүү үчүн көчмө жана туруктуу орнотулган ящиктерден алынып чыккан шайлоо бюллетендерин талапкерлердин, талапкерлердин тизмесинин ар бири үчүн, "Баардык талапкерлерге каршы", "Талапкерлердин тизмесинин баардыгына каршы" позициялары боюнча берилген добуштар боюнча шайлоо бюллетендерин сорттойт, ошол эле учурда белгисиз формадагы шайлоо бюллетендерин жана жараксыз шайлоо бюллетендерин бөлөт. Шайлоо бюллетендерин сорттоодо участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо бюллетендеринде камтылган шайлоочулардын белгилерин жарыя кылат жана шайлоо бюллетендерин көзү менен көрүп контролдоо үчүн эсептөөдө катышып олтургандардын бардыгына көрсөтөт.

Ошондой эле, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 36-беренесинин 12-бөлүгүнө ылайык, участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы добуштарды эсептөө учурунда бардык катышып отурган адамдарга участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн контролу астында шайлоо бюллетендери менен өз көзү менен көрүп таанышууну сунуш кылат. Автоматтык эсептөөчү урнадагы маалыматтар боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары добуштарды кол менен эсептөөнүн маалыматтары боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарына дал келбеген учурда талапкердин, саясий партиянын өкүлүнүн же байкоочунун добуштарды кайра эсептөөнү жүргүзүү талабы боюнча шайлоо бюллетендери талапкердин, саясий партиянын өкүлдөрүнүн же байкоочунун түздөн-түз катышуусунда жана алардын көрүп туруп контролдоо мүмкүнчүлүгүн түзүү менен кайра эсептелет. Мында шайлоо бюллетендери үн чыгарып эсептелет.

Добуш берүүнүн жыйынтыктары добуштарды кол менен эсептөөнүн жыйынтыктары боюнча белгиленет.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 41-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, арыз, даттануу жүйөлүү болуп жана алар негизденген далилдер менен бирге берилүүгө тийиш. Ошону менен бирге, сунушталган көрмө-материал участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо мыйзамдардын бузулушу болгонун далилдейт.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3,7,18-беренелерин, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 36-беренесинин 8-12-бөлүктөрүн, 41-беренесинин 5-бөлүгүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын №53 протоколу менен кабыл алынган 2017-жылдын 31-майындагы чечиминин кайталап эсептөөдөн баш тартуу жөнүндөгү 1-пункту жокко чыгарылсын.

2. Жайыл аймактык шайлоо комиссиясы Красный Восток айылдык кеңешинин №7327 шайлоо участкасында шайлоочулардын добуштарын кайталап эсептөөнү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсүнүн милдеттүү түрдө катышуусу менен жүргүзсүн.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Асаналиевге жүктөлсүн.

ТӨРАГА Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек шаары, 2017 жылдын 7 июну

№ 26