24.02.2022 №196 №29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Алмаз уулу Аскардын үгүт материалы жѳнүндѳ Б. Хайнаеванын арызы тууралуу

№29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Алмаз уулу Аскардын үгүт материалы жѳнүндѳ Б. Хайнаеванын арызы тууралуу

2022-жылдын 19-февралында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) №29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Алмаз уулу Аскардын үгүт материалы жѳнүндѳ жаран Батима Хайнаеванын арызы (№Х-95) келип түшкѳн.

Арыз ээси №29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Алмаз уулу Аскардын үгүт баннери Бишкек шаарындагы С. Ибраимов кѳчѳсү менен Жибек Жолу проспектисинин кесилишиндеги «Старый Свет» кафесинин тосмосунда жайгашкан. Арыз ээси баннер жайгаштырылган жер менен УШК аймагы жана №76 орто мектептин ортосундагы аралык 40 метрге жетпегендигин билдирген. Ушуга байланыштуу арыздын автору чара кѳрүүнү жана мыйзамдардын талаптарына ылайык талапкерди жоопкерчиликке тартууну суранган.

Өзүнүн жүйѳсүн негиздѳѳ үчүн арыз ээси узактыгы 01 мин 09 секундду түзгѳн видеороликти тиркеген.

Борбордук шайлоо комиссиясы келип түшкѳн арызды жана ага тиркелген материалдарды карап чыгып, тѳмѳндѳгүлѳрдү аныктады.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 27-беренесинин 4-бѳлүгүнүн талаптарына ылайык, «үгүт материалдарын эстеликтерге, эстелик мамыларга жана тарыхый, маданий же архитектуралык баалуулугу бар имараттарга, ошондой эле шайлоо комиссияларынын орун жайларына, алардын кире бериш жерлерине жана добуш берүүчү жайларга жайгаштырууга тыюу салынат».

Конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык, «Ибадат кылуу имараттарына, курулмаларына жана аларга тиешелүү аймактарга, кооптуу жана зыяндуу өндүрүштөрү бар объекттерге, электр станцияларга, темир жолдорго, мунай куурларга жана жогорку чыңалуудагы электр берүү линияларына, пенитенциардык тутумдун объекттерине, саламаттык сактоонун мамлекеттик жана муниципалдык уюмдарына, мектепке чейинки балдар мекемелерине, мектепке чейинки билим берүүчү жана жалпы билим берүүчү уюмдардын ичинде жана уюмдарга жакын жерлерде (аралыгы 100 метрден аз) үгүт иш-чараларын жүргүзүүгө, үгүт материалдарын таратууга жол берилбейт».

№1323 участкалык шайлоо комиссиясы Бишкек шаарындагы Жибек-Жолу проспектиси, 272 дареги боюнча №76 кесиптик-техникалык мектеп-лицейинде жайгашкан.

Арыз менен кошо берилген видеороликти иликтеп чыкканда, №29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Алмаз уулу Аскардын үгүт баннери №76 кесиптик-техникалык мектеп-лицейинен 100 метрден кем аралыкта жайгашканы тастыкталды.

Жыйында талапкер Алмаз уулу Аскардын ыйгарым укуктуу ѳкүлү А.Т. Сасыбаева аталган баннер чынында эле кѳрсѳтүлгѳн дарекке жайгаштырылганын тастыктады, ошондой эле ал кетирилген бузуулар четтетилгендигин билдирди, муну Свердлов округдук шайлоо комиссиясынын мүчѳлѳрү берген видео тастыктап турат.

Талапкердин ыйгарым укуктуу ѳкүлүнүн пикири боюнча, Алмаз уулу Аскардын ыйгарым укуктуу ѳкүлү А.Т. Сасыбаева менен жеке ишкер М.З. Замирбековдун ортосунда 2022-жылдын 7-ноябрындагы түзүлгѳн кызмат кѳрсѳтүү тууралуу келишимге ылайык, мындай бузуулар үчүн жоопкерчилик жеке ишкерге жүктѳлѳт.

Борбордук шайлоо комиссиясы А. Сасыбаеванын мындай жүйѳсү менен макул эмес, анткени аталган үгүт материалынын нускасы конституциялык Мыйзамдын 27-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык Борбордук шайлоо комиссиясына берилген.

Мындан тышкары, конституциялык Мыйзамдын 19-беренесинин 7-бѳлүгүнүн 4-пунктуна ылайык, шайлоого катышуу менен байланышкан маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүл шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланышкан аткарылган жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр үчүн документтерге (келишимдерге/макулдашууларга) кол коёт.

Конституциялык Мыйзамдын 21-беренесинин 8-бѳлүгүндѳ «талапкер, саясий партия ушул конституциялык Мыйзамда каралган учурларда, өз өкүлдөрүнүн ушул конституциялык Мыйзамдын талаптарын бузган аракеттери үчүн жоопкерчилик тартыша» тургандыгы каралган.

Борбордук шайлоо комиссиясы жогоруда баяндалгандарды эске алуу менен, №29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Алмаз уулу Аскардын аракеттеринде «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 2-бѳлүгүнүн талаптарын бузуунун белгилери бар деген тыянакка келет.

Конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 9-бѳлүгүндѳ Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн белгиленген тартиби сакталышын контролдойт жана жол берилген укук бузууларды четтетүү боюнча чараларды көрө тургандыгы каралган.

Талапкердин шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн шарттарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 65-беренесинин 1-бѳлүгүндѳ каралган.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19, 21, 27, 28-беренелерине, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 65-беренесине ылайык, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнундагы №118 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Жобону, 2017-жылдын 7-июлундагы №212 «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароосунун тартиби жөнүндө» Жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. Б. Хайнаеванын арызы боюнча талаптары канааттандырылсын.

2. Материалдар №29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Алмаз уулу Аскарды Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 65-беренесине ылайык жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ маселени кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктуу кызмат адамына жѳнѳтүлсүн.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялангсын.

 

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселеси жана үгүт жүргүзүү эрежеси боюнча Жумушчу топтун жетекчиси У.К. Жылкыбаевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2022-жылдын 24-февралы

№196