6.12.2019 №176 «Шайлоо комиссияларын түзүү, таркатуу жана шайлоо комиссияларынын резервин түзүү, жүргүзүү тартиби тууралуу» Жобону бекитүү жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 19, 24-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын кээ бир ченемдик укуктук актыларын “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 5-ноябрындагы № 121 Мыйзамына ылайык келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Шайлоо комиссияларын түзүү, таркатуу жана шайлоо комиссияларынын резервин түзүү, жүргүзүү тартиби тууралуу» Жобо Тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Ушул токтомду кабыл алганга чейин шайлоо комиссияларынын резервдерине киргизилген адамдар шайлоо комиссияларынын мурда түзүлгөн резервинин мөөнөтү аяктаганга чейин резервде калары белгиленсин.

3. Күчүн жоготту деп табылсын:

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2009-жылдын 24-мартындагы «Шайлоо комиссияларын түзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» № 27 токтому;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2009-жылдын 18-июлундагы «Шайлоо комиссияларын түзүү тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» № 148 токтому;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 8-июлундагы  «Шайлоо комиссияларын түзүү жана таратуу тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» № 7 токтому;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 29-июлундагы «Шайлоо комиссияларын түзүү жана таркатуунун тартиби жөнүндө» жобого өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу» № 68 токтому;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 18-октябрындагы «Шайлоо комиссияларынын резервин түзүүнүн жана жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» № 375 токтому;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2014-жылдын 29-декабрындагы «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын айрым укуктук ченемдик актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» № 139 токтому;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 23-августундагы «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 8-июлундагы № 7 токтому менен бекитилген «Шайлоо комиссияларын түзүүнүн жана таркатуунун тартиби жөнүндө» Жобого толуктоолорду киргизүү тууралуу» № 363 токтому;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2018-жылдын 17-февралындагы «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 8-июлундагы № 7 токтому менен бекитилген «Шайлоо комиссияларды түзүүнүн жана таркатуунун тартиби жөнүндө» Жобого толуктоолорду киргизүү тууралуу» № 33 токтому;

-Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2018-жылдын «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын кээ бир жоболоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» № 48 токтому.

4. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                              Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2019-жылдын 6-декабры 
176