№397 Керимбеков Бакыт Макеновичти каттоодон баш тартуу жөнүндө

2017-жылдын 31-июлунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – БШК) өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өзүнүн талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын жараны Керимбеков Бакыт Макеновичтен  арыз келип түштү.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинин  1-бөлүгүнө, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 51-беренесинин 1,2-бөлүктөрүнө ылайык, Президенттин кызмат ордуна талапкер Өкмөт тарабынан бекитилген, мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык "Ортодон жогору" деңгээл катары мүнөздөлүүчү, карым-катыштын бардык чөйрөлөрүндө кесиптик ишти жүзөгө ашыруу үчүн коммуникативдик компетенциянын деңгээлинде мамлекеттик тилди билүүгө тийиш. Тилди билүүнүн деңгээли белгиленген үлгүдөгү сертификат (мындан ары - мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификат) менен ырасталат. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификат ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же мамлекеттик тилди билүү деңгээлине баа берүү чөйрөсүндөгү мекеме тарабынан тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча берилет.
Конституциялык Мыйзамдын 51-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, Президенттин кызмат ордуна талапкердин же анын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 51-беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификатты Борбордук шайлоо комиссиясына бербегени каттоодон баш тартууга негиз болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинин  2-бөлүгүнө, конституциялык Мыйзамдын 52-беренесинин 1,7-бөлүктөрүнө ылайык, Президенттин кызматына талапкер 30 миңден кем эмес шайлоочунун колу менен колдоого алынышы керек. Президенттикке талапкерди колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактары ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан, шайлоо күнүнө 50 күн калгандан кечиктирилбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилет.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 14-июлундагы №1681-VI токтому менен Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо 2017-жылдын 15-октябрына дайындалган. Ушундан улам, талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кол коюу барактарды 2017-жылдын 26-августуна чейин өткөрүп берүүгө тийиш эле. 
Бирок, 2017-жылдын 26-августундагы абал боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.М. Керимбековдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактарды өткөрүп берген жок. Ошондой эле, мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификат берилген эмес. 
Ушуну менен бирге, 2017-жылдын 26-августунда Б.М. Керимбеков өз талапкерлигин алып салуу боюнча арызын берген. 
“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 2-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасында шайлоо республиканын жарандарынын өздөрүнүн шайлоо укуктарын эркин жана ыктыярдуу жүзөгө ашырууларына негизденет. Жарандарды шайлоого катышууга же катышпоого мажбурлоо максатында, ошондой эле өз эрктерин эркин билдирүүлөрүндө аларга таасир тийгизүүгө эч кимдин укугу жок.
Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.М. Керимбеков конституциялык Мыйзам менен белгиленген талаптарды сактабагандыгына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын  50,51 52,53-беренелерине ылайык, Б.М. Керимбековдун Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өз талапкерлигин алып салуу жөнүндө берген арызынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топтун 2017-жылдын 26-августундагы чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 

    
ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы менен белгиленген талаптар сакталбагандыгына байланыштуу жана берген арызынын негизинде, Керимбеков Бакыт Макеновичти каттоодон баш тартылсын.
2. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.М. Керимбековдун каржы маселери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Окенаев Абакир Максутбековичтин ыйгарым укуктары токтотулсун.
3. Ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып № 470 каттоо ырастамасы жараксыз деп табылсын.
4. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун жетекчисинежүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                        Н.ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2017-жылдын 26-августу
№ 397