22.01.2020. №9 Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын курамын жана резервин түзүү жөнүндө

"Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 19-беренелерине, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 21-1-беренесине, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-жылдын 6-декабрындагы № 176 токтому менен бекитилген “Шайлоо комиссияларын түзүү, таркатуу жана шайлоо комиссияларынын резервин түзүү, жүргүзүү тартиби жөнүндө” Жобосуна, аймактык шайлоо комиссияларынын резервине келип түшкөн документтерди кароо боюнча Жумушчу топтун 2020-жылдын 21-январындагы чечимине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жарандарга, саясий партияларга, коомдук бирикмелерге жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарына (жергиликтүү кеңештерге) 2019-жылдын 12-ноябрындагы кайрылуусунун, Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын курамына талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө Каракол шаардык кеңешинин токтомунун, саясий партиялардын протоколдорунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын курамына саны аймактык шайлоо комиссиясы боюнча мүчөлөрүнүн мыйзамда белгиленген санынан ашпаган саясий партиялардын талапкерлери 1-тиркемеге ылайык киргизилсин.

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын талапкерлеринен 2-тиркемеге ылайык резерв түзүлсүн.

3. Аймактык шайлоо комиссияларынын резервине келип түшкөн документтерди кароо боюнча Жумушчу топтун 2020-жылдын 21-январындагы чечимине ылайык резервден Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын талапкерлери 3-тиркемеге ылайык киргизилсин.

4. Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын курамынын мүчөлөрү 4-тиркемеге ылайык бекитилсин.

5. Бул токтом Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын курамын, резервин жана дарегин «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                          Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 22-январы 
№ 9