№46 “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук...

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партиялардын керектүү документтеринин тизмегин жана формаларын бекитүү тууралуу” 2015-жылдын 28-июлундагы №78 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 
“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партиялардын керектүү документтеринин тизмегин жана формаларын бекитүү тууралуу” 2015-жылдын 28-июлундагы №78 токтомунун №1 тиркемесине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
- №6 Форманын 7-пункту 1-тиркемедеги жаңы редакцияга ылайык баяндалсын;
- 8-пункт төмөнкүдөй мазмундагы жаңы редакцияда баяндалсын:
“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкердин арызы” (№7 Форма).
Арыз менен бирге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу” 21.11.2017-ж. №759 токтомуна ылайык Жеке маалыматтарын берүүгө жана иштетүүгө макулдугун берет.
2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинде турган талапкерлерге, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына катталуу үчүн бекитилген №6 Форманы толтуруунун милдеттүүлүгү белгиленсин.
3. Бул токтом "Эркин Too" газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтыпа жарыялансын.
4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын жетекчиси М.А.Коңурбаевге жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                       Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш, 2018-жылдын 3-марты
№ 46