БШК үч шайлоо округдары боюнча КР ЖКнын депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруунун жана аны аныктоонун тартиби менен мөөнөттөрүн түшүндүрөт

30 июня 2024

 

Добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгаруу (УШК – ОШК)

1. Мыйзамга ылайык, Автоматтык эсептөөчү урналардан алынган добуштардын жыйынтыгы алдын ала алынган маалымат болуп саналат, участкалык шайлоо комиссиялары кол менен эсептөөнүн натыйжалары боюнча тиешелүү шайлоо участкасында добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарышат.

Шайлоо участкасында добуш берүүнүн жыйынтыктары чыгарылгандан кийин маселе жаралса 3 күндүн аралыгында округдук шайлоо комиссияларына даттанууга болот.

2. Округдук шайлоо комиссиялары (ОШК) участкалык шайлоо комиссияларынан келип түшкөн добуш берүүнүн жыйынтыктарынын протоколдорунун негизинде аларда камтылган маалыматтарды кошуу менен округдун аймагында жалпылаштырылган таблицаны түзүшөт жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарышат.

Округдук шайлоо комиссияларынын тиешелүү аймактагы добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жөнүндө чечимдери округдук шайлоо комиссиялары добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаргандан кийин, 3 календардык күндүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына даттанууга болот.

Шайлоонун жыйынтыгын аныктоо (БШК):

3. Борбордук шайлоо комиссиясы округдук комиссиянын протоколдук маалыматтарынын негизинде добуш берүү күнүнөн тартып 13 календардык күндөн кечиктирбестен (2024-жылдын 14-июлуна чейин) округ боюнча шайлоонун натыйжаларын аныктайт, б.а. округдан шайланган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын аныктайт.

Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине нааразы тараптар үч күндүн ичинде сотко даттана алат.

Добуш берүүнүн натыйжалары жана шайлоонун натыйжалары жөнүндө чечим кабыл алууда бардык деңгээлдеги шайлоо комиссиялары шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар жөнүндө келип түшкөн бардык даттанууларды (арыздарды) кароого жана ар бир даттануу (арыз) боюнча чечим кабыл алууга милдеттүү.

Талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана байкоочулар добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө чечимдерге арыз (даттануу) менен кайрыла алышат.

Комиссиялар ошондой эле шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө келип түшкөн жана укук коргоо органдарынын жана прокуратура органдарынын компетенциясына кирген билдирүүлөрдү, мыйзам бузуулар жөнүндө арыздарды иликтөө боюнча укук коргоо органдарынын материалдарын карайт. Кароонун жыйынтыгы боюнча шайлоо мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик жөнүндө чечим кабыл алынат.

Маалымат үчүн:

Округдук шайлоо комиссиясы шайлоо участкасында добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп табууга укуктуу:

1) эгерде добуш берүүнү өткөрүүдө, добуштарды эсептөөдө, добуш берүүнүн натыйжаларын аныктоодо добуш берүүнүн натыйжаларын анык белгилөөгө мүмкүндүк бербеген бузуулар болсо;

2) эгерде добуш берүүнү өткөрүүдө, добуштарды эсептөөдө, добуш берүүнүн натыйжаларын аныктоодо шайлоочулардын эркин билдирүүсүнө таасир эткен мыйзам бузуулар катталса;

3) жогору турган шайлоо комиссиясынын чечими боюнча;

4) соттун чечими боюнча;

5) эгерде урналардагы шайлоо бюллетендери жараксыз деп табылса.

Эгерде шайлоо участогунда добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз деп табылса, калган шайлоо участкаларындагы добуштардын көрсөткүчү менен шайлоонун жыйынтыгы чыгарылат.

Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыктарын кандай учурда жараксыз деп табат:

1) эгерде добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын жалпы санынын үчтөн биринен көбүн түзгөн шайлоо участкаларынын бир бөлүгүндө добуш берүүнүн натыйжалары жараксыз деп табылса;

2) эгерде жараксыз деп табылган добуштардын үчтөн биринен көбү талапкерге тийиштүү болсо;

Эгерде шайлоону даярдоодо, добуш берүүнү өткөрүүдө, добуштарды эсептөөдө, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөөдө добуш берүүнүн жыйынтыгын так аныктоого мүмкүндүк бербеген же шайлоочулардын эркин билдирүүсүнө таасир эткен талапкер, саясий партия тарабынан мыйзам бузуулар болсо, Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп табууга укуктуу.