№5 Ноокат, №36 Ысык-Көл жана №29 Свердлов шайлоо округдары боюнча КР ЖК депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышкан талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсептери боюнча акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө маалымат

30 июня 2024

Борбордук шайлоо комиссиясына караштуу кѳзѳмѳлдѳѳ-текшерүү тобу №5 Ноокат, №36 Ысык-Көл жана №29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуучу талапкерлердин шайлоо ѳнѳктүгүн каржылоонун жүрүшү жѳнүндѳ 2024-жылдын 29-июнуна карата абалы боюнча алдын ала маалымат берет.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу үчүн бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча 44 талапкер көрсөтүлгѳн, 13 талапкер андан ары катышуудан баш тартты, 3 талапкер каттоодон баш тартты. Шайлоого жалпысынан 28 талапкер катышууда.

Мыйзам нормаларына ылайык бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин шайлоо фонддору төмөнкүдөй акча каражаттарынан түзүлүшү мүмкүн*:

  • талапкердин 150 000 сомдон ашпаган жеке каражаттары;

  • 1 000 000 сомдон ашпаган саясий партиянын өздүк каражаттары;

  • ар бири 200 000 сомдон ашпаган жеке адамдардын ыктыярдуу кайрымдуулук каражаттары;

  • юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук каражаттары, алардын ар бири 500 000 сомдон ашпайт;

Ошол эле учурда талапкердин шайлоо фондунан түшкөн жана сарпталган каражаттардын максималдуу өлчөмү 10 000 000 сомдон ашпоого тийиш.

* Шайлоо фонддору «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык тыюу салынбаган адамдар жана уюмдар тарабынан түзүлүшү мүмкүн.

«РСК Банк» ААК жана «Айыл Банк» ААК мекемелеринен «Тундук» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу реалдуу убакыт режиминде алынган банктык маалыматтарга ылайык, 2024-жылдын 29-июнуна карата талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсептерине жалпысынан 27 910 206,8 сом келип түшкөн, анын ичинен кайрымдуулуктун түрлөрү боюнча (кайрып берүүнү жана туура эмес көрсөтүлгөн төлөм коддорун эске алуу менен) төмөнкүдөй бөлүштүрүлгөн:

 

 

 

Кайрымдуулуктун түрү

%

Суммасы, сом

Шайлоо фонддоруна/референдум фонддоруна келип түшкѳн акча каражаттары, анын ичинде:

100%

26 251 089

55221000 – Талапкердин ѳздүк каражаттары:

16,2%

4 265 250,0

55222000 – Саясий партиянын ѳздүк каражаттары:

0.0%

0,0

55223000 – Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары:

76,8%

20 151 200,0

55224000 - Юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары:

0.0%

0,0

Тѳлѳмдѳрдүн туура эмес коддору, анын ичинде:

9,1%

2 378 089,0

 

В разрезе одномандатных избирательных округов:

 

Шайлоо округунун аталышы

Түшкѳнү, сом

%

Чыгымдалганы, сом

%

Бардыгы:

27 910 206,8

100%

25 581 491,34

100%

№5 Ноокат шайлоо округу

9 729 900,0

34,86%

9 179 848,0

35,88%

№29 Свердлов шайлоо округу

7 875 450,0

28,22%

7 460 260,5

29,16%

№36 Ысык-Кѳл шайлоо округу

10 304 856,8

36,92%

8 941 382,8

34,95%

 

Шайлоо алдындагы үгүт иштерине байланыштуу чыгымдарды жабууга талапкерлердин шайлоо фонддорунан 25 581 491,3 сом сарпталган (доклорду жана туура эмес көрсөтүлгөн төлөм коддорун эске алуу менен), алар чыгашалардын төмөнкү түрлөрү боюнча бөлүштүрүлгөн:


 

Чыгашанын беренеси

%

Суммасы, сом

Шайлоо фондунун каражаттарынан чыгымдалганы, анын ичинде баары:

100%

23 922 373,5

10000000 – Мамлекеттик бюджеттин кирешелери боюнча тѳлѳмдѳр, бардыгы:

0,2%

52 563,8

14511900 – Башка салыктык эмес кирешелер (Шайлоо күрѳѳсүн тѳлѳѳ)

14,6%

3 500 000,0

41000000 – Товарлар үчүн тѳлѳмдѳр, анын ичинде:

5,2%

1 242 261,0

42000000 – Кызматтар үчүн тѳлѳмдѳр, бардыгы:

9,2%

2 194 078,0

42110000 – Кызматтык чыгууларга чыгымдар, бардыгы:

0,1%

17 568,0

42120000 – Коммуналдык кызматтар жана байланыш кызматы, бардыгы:

0,2%

44 000,0

42122000 – Байланыш кызматы, анын ичинде:

0,1%

29 000,0

42131000 – Ижара акысы, анын ичинде:

8,5%

2 039 750,0

42151000 – Башка кызматтар (маалыматтык жана консультативдик мүнѳздѳгү кызмат кѳрсѳтүүлѳр), анын ичинде:

0,4%

92 760,0

44000000 – Кызматкерлердин эмгегине акы тѳлѳѳ (агитаторлордун, ыйгарым укуктуулардын жана ишенимдүү адамдардын, байкоочулардын, ѳкүлдѳрдүн ж.б. кызматтарына акы тѳлѳѳ), бардыгы:

27,2%

6 496 679,0

46000000 – Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматтары, анын ичинде:

40,6%

9 705 402,5

Тѳлѳмдѳрдүн туура эмес коддору, анын ичинде:

7,7%

1 846 007,0

Талапкерлердин шайлоо фонддорунун каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы боюнча кененирээк маалыматты БШКнын расмий сайтынан тапса болот (Талапкерлер жана партиялар маалымат ресурсу/Бир мандаттуу шайлоо округу («№5 Ноокат бир мандаттуу шайлоо округу»; “№ 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу»; “№36 Ысык-Кѳл бир мандаттуу шайлоо шайлоо округу”)/Шайлоо фонду) шилтемеси боюнча:

Талапкерлердин шайлоо фонддорунун банк маалыматтарына шилтемелер:

- №5 Ноокат бир мандаттуу шайлоо округу боюнча: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/okrg_candidate/1697/38

 

- №29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча:

https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/okrg_candidate/1699/38

 

- №36 Ысык-Кѳл бир мандаттуу шайлоо округу боюнча: https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/okrg_candidate/1698/38

КР БШКнын кѳзѳмѳлдѳѳ-текшерүү тобу