Тобоев Молдобек Аскарбекович Чүй облусунун Сокулук районунун жаңыдан түзүлгөн Күнтүү айыл аймагынын кеңешинин төрагасы болуп шайланды

22 февраля 2024

 

2024-жылдын 21-февралында Чүй облусунун Сокулук районунун жаңыдан түзүлгөн Күнтүү айыл аймагынын кеңешинин уюштуруу сессиясы болуп өттү.

Жалпы 16002 адам жашаган Күнтүү айыл аймагы Күнтүү жана Кызыл Туу айыл аймактарын бириктирүү менен түзүлгөн.

Күнтуу айылдык кеңешинде биригүүнүн натыйжасында депутаттардын саны 42 депутатты түздү: Күнтуу кеңешинин 21 депутаты жана Кызыл Туу кеңешинин 21 депутаты.

Күнтуу айыл аймагынын кеңешинин сессиясын жашы боюнча эң улуу Абдылдаева Кулсия Апасовна депутат ачып, төрагалык кылды.

Күнтуу жана Кызыл Туу айыл аймактарынын учурдагы төрагаларынын ичинен Тобоев Молдобек Аскарбекович жана Суюналиев Мирбек Болокбаевич шайлоо болуп өттү.

Сессияга бириккен Күнтүү айыл аймагынын 35 депутаттары катышты.

Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 19 добуш алып, Тобоев Молдобек Аскарбекович бириккен Күнтүү айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды.

 

 Маалымат үчүн:

2024-жылдын 20-22-февралында аймактарда жаңыдан уюшулган айыл аймактарынын кеңештеринин төрагаларын шайлоо боюнча уюштуруу сессиялары өтүүдө.

Жалпысынан 230 айыл аймагын бириктирүүнүн негизинде түзүлгөн бириктирилген 117 айыл аймактарынын кеңешинин төрагаларын шайлоо зарыл.

Шайлоолор Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобо” негизинде өткөрүүлүүдө:

Айыл аймактарын бириктиргенде, бириккен айыл аймагын түзгөн айыл аймактарынын кеңештеринин ыйгарым укуктары токтотулат.

Жаңыдан түзүлгөн айылдык аймактын кеңеши бирдиктүү айыл аймагын түзгөн айылдык кеңештердин укук улантуучусу болуп калат”.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү жергиликтүү кеңештердин депутаттары болгон айыл аймагы же калктуу пункту кошулган же кошулган айылдык аймактын же шаардын кеңешинин курамында ишин улантат. Ошол эле учурда алардын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин же мыйзамдык жөнгө салууга чейин сакталат.

 

КР БШК маалымат бөлүмү