КР БШК кыргыз элин “Манас” эпосунун күнү менен куттуктады

04 декабря 2023

Урматтуу мекендештер!


Кыргыз Республикасынын Шайлоо жанареферендум ѳткѳрүү боюнча борбордуккомиссиясынын жамаатынын атынан сиздерди «Манас» эпосунун күнү менен куттуктайм.

«Манас» эпосун сактоо жана даңазалоо, республикада Манас таанууну ѳнүктүрүү жана ушул эпосту айтуучулардыманасчыларды мамлекеттик колдоо ушул майрамдын максаты болуп саналат.

«Манас» эпосу кыргыз элинин тарыхын, салттарын жана баалуулуктарын чагылдырган баа жеткиз маданий мурас болуп эсептелет. Чыгарма дүйнѳдѳгү белгилүү эпостордун эң чоңу болуу менен бирге миң жылдык тарыхка ээ, ошол эле учурда «Манас» эпосу жандуу жана оозеки элдик чыгарма катары ѳнүгүүсүн уланткан ѳзгѳчѳлүккѳ ээ. Ал кыргыздын кѳптѳгѳн муундары үчүн эргүүнүн жана кубат-демдин булагы катары жашоосун улантып келет.

«Манас» эпосу бизди Ата-Журтту сүйүүгѳ, атуулдук милдетти ыйык тутууга, мээримдүүлүккѳ жана каармандыкка үйрѳтүп келет, Ал бизди биримдикте болууга, акыйкаттык жана мамлекетибиздин гүлдѳп ѳнүгүшү үчүн күрѳшүүгѳ чакырып келет.

«Манас» эпосу ар дайым биз менен бирге болуп, адилет иштерге жана улуу жеңиштерге шыктандыра берсин!

 

Урматтоо менен,

КР БШК жамааты

 

 

Видеону бул жерден көрсө болот