Казакстан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын адистери Кыргыз Республикасындагы шайлоодо санариптик технологияларды колдонуу тажрыйбасын изилдеп жатат

01 декабря 2023

2023-жылдын 30-ноябрынан 1-декбарын кошуп алганда Казакстан Республикасынын эксперттери Кыргыз Республикасынын шайлоо процессинде санариптик технологияларды колдонуунун тажрыйбасын окуп үйрѳнүштү.

Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын шайлоо системасы мыйзамдар жаатында жана жаңы автоматташтырылган технологияларды ишке киргизүүдѳ аймактыгы эң мыктылардын бири болуп саналат.

Шайлоо системасын реформалоо саясий кѳп түрдүүлүк жана кѳп партиялуулук үчүн шарттарды түзүп, акыйкат, ачык, инклюзивдүү жана демократиялык шайлоолорду ѳткѳрүүнү кепилдендирет.

Бишкек шаарында 30-ноябрда болуп ѳткѳн жолугушууда БШКнын тѳрагасынын орун басары Н. Койчукеев 2012-жылы кол коюлган Кыргызстандын жана Казакстандын шайлоо комиссияларынын ортосундагы ѳз ара түшүнүшүү жѳнүндѳ меморандумунун алкагында ѳз ара мамилелердин бийик деңгээлине жетишилип, ар түрдүү иш-чаралар ѳтүп жаткандыгын белгиледи.

Н. Койчукеев Кыргыз Республикасынын шайлоо системасына болгон кызыгуулары үчүн ыраазычылык билдирүү менен шайлоо процесси боюнча тажыйба бѳлүшүүгѳ даяр экендигин белгиледи. Ал ошондой эле шайлоо системасы дайыма реформаланып жана ѳркүндѳтүлүп турарын, ушуга байланыштуу кеиптештерге тажрыйба алмашуу менен бирге бүгүнкү прогесске үзѳнгүлѳш жүрүү менен тажрыйба алып турууну баса белгиледи.

Казак делегациясынын башчысы, «Казакстан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын инженердик-техникалык борбору» республикалык мамлекеттик ишканасынын директору (КР БШК ИТБ РМИ) А. Ниязов азыркы учурда Казакстан БШК шайлоодо жана референдумда санариптик чечимдерди жүзѳгѳ ашыруунун долбоордук жана техникалык ѳбѳлгѳлѳрүн иштеп чыгуу алкагында шайлоо процессин уюштуруунун дүйнѳлүк тажрыйбасын талдап жана иликтеп жатакандыгын белгиледи.

Пикир алышуунун жүрүшүндѳ казакстандык эксперттер кыргыз кесиптештеринен шайлоочулардын тизмесиненен тартып, шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрүн окутууну уюштуруунун ѳзгѳчѳлѳлүктѳрүнѳ чейинки шайлоо процессинин бардык уюштуруучулук жана техникалык ѳзгѳчѳлүктѳрүн сурап билишти.

КР БШК кызматкерлери шайлоо округдарынын жана участкаларынын схемалары жана чек аралары жѳнүндѳ, шайлоо комиссияларын түзүү тууралуу, шайлоо участкаларында добуш берүүнүн тартиби жана добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилѳѳ жѳнүндѳ баяндап беришти, Кыргызстандагы шайлоо процессиндеги санариптик технологиялар менен тааныштырып, шайлоочулардын тизмесин түзүү жана шайлоочуларды идентификациялоо жѳнүндѳ, добуштарды автоматтык эсептѳѳ жана маалыматтык система тууралуу презентация ѳткѳрүп, бардык суроолого кеңири жоопторду беришти.

Делегация мүчѳлѳрү бардык деңгээлдеги шайлоолордо пайдаланылган АЭУ системасы, ошондой эле жергиликтүү шайлоолордо пилоттук долбоордо пайдаланылган аралыктан жана электрондук добуш берүү үчүн техникалык жабдуулар менен таанышты.

Ошондой эле казакстандык делегация калктын Бирдиктүү мамлекеттик реестрин иликтеп билүү үчүн КР Санариптик ѳнүктүрүү министрлигинин ѳкүлдѳрү менен жолушуту.

Жолугушуунун соңунда тараптар мындан ары да активдүү кызматташууга даяр жана кызыктар экендиктерин билдиришти.

 

КР БШК басма сѳз кызматы