КР БШК жана KOICA кызматташуу маселелерин талкуулашты

20 октября 2023

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасы Н. Шайлдабекова ѳлкѳдѳ санариптик билим берүү маселелери боюнча консультацияларды ѳткѳрүү алкагында Кыргызстандагы KOICA ѳкүлчүлүгүнүн директорунун орун басары Пхё Кёнгжу башчылык кылган KOICA делегациясы менен жолугушту. Пхё Кёнгжу айым КР Санариптик ѳнүктүрүү министрилиги менен биргеликте жүзѳгѳ ашырылып жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын санариптик компетенциясын жана кѳнүмдѳрүн жогорулатуу боюнча долбоордун алкагында КР БШКнын келечектеги пландары менен таанышты. Долблоорду ишке ашыруу 2024-жылы башталган. Долбоордун алкагында окуу борборун куруу жана аны жабдуу, санариптик компетенция боюнча окуу материалдарын иштеп чыгуу пландаштырылган. КР БШК менен СӨМ жана МКИСМП «Аймактарда жарандык жана санариптик билим берүү борборлору» жүзѳгѳ ашырып жаткан биргелешкен долбоорду эске алуу менен KOICA ѳкүлдѳрү аталган долбоор жѳнүндѳ, анын техникалык мүмкүнчүлүктѳрү тууралуу, ѳздѳрүнүн долбоорунун алкагында кызматташуу мүмкүнчүлүктѳрү жѳнүндѳ кеңири билүүгѳ ниеттеништи. Республиканын бардык аймактарында 74 жарандык жана санариптик билим берүү борборлору (ЖСБББ) иштеп жатканынын белгилѳѳ зарыл. Борборлор калктын укуктук жана саясий маданиятын, шайлоого болгон ишенимди жогорулатууга, ѳлкѳнүн турмушуна жана ѳнүгүүсүнѳ катышууга жарандарды жана жарандык коомду активдештирүүгѳ кѳмѳктѳшүүгѳ чакырылган.

Жолугушуунун жүрүшүндѳ аймактардагы ЖСБББ иштери жѳнүндѳ, жарандык жана санариптик билим берүү алкагында ишке ашырылып жаткан долбоорлор тууралуу, мүмкүнчүлүктѳр жана потенциалдар жѳнүндѳ презентация ѳткѳрүлдү. KOICA ѳкүлдѳрүнүн кѳзүнчѳ аймактардагы бардык ЖСБББ ыкчам онлайн-кошуу ѳткѳрүлүп, билим берүү процессин уюуштуруу боюнча техникалык мүмкүнчүлүктѳр кѳрсѳтүлдү. Кореялык тарап санариптик билим берүү боюнча КР БШК аткарган иштердин бийик белгилеп, ЖСБББ тармагы менен кызматташууга даяр экендиктерин билдиришип, ал аркылуу КР мамлекетик жана муниципалдык кызматчыларынын санариптик компетенциясын жана кѳндүмдѳрүн жогорулатуу боюнча долбоорду жүзѳгѳ ашыруу мүмкүн экендигин билдиришти. КР БШК тѳрагасы иштеп жаткан ЖСБББнын ачык жана мобилдүү экендигин белгилеп, долбоорлорду ишке ашыруу алкагында жаңы ѳнѳктѳр менен кызматташууга даяр экендигин баса белгиледи.