КР БШК Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлер үчүн окуу ѳткѳрдү

18 сентября 2023

Бүгүн 2023-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы 2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын кезектеги шайлоого катышып жаткан талапкерлер үчүн окуу ѳткѳрдү.

Саруу айылдык кеңешиндеги мандаттардын жалпы саны -21, алардын ичинен аялдар үчүн округдарда 9 мандат резервге алынган. Кѳрсѳтүлгѳн талапкерлердин жалпы саны 41 адамды түзѳт, алардын ичинен 13 аял талапкерлер. Шайлоо мыйзамдарынын талаптарына ылайык келиши боюнча талапкерлерден келип түшкѳн бардык документтер текшерилгенден кийин, Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан 41 талапкер, алардын ичинен 13 аял талапкер каттоодон ѳткѳн.

КР БШК кызматкерлери тарабынан талапкерлерге жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун ѳзгѳчѳлүктѳрү, шайлоо процессиндеги ачык-айкындыктын жана аныктыктын технологиялары, шайлоо алдында үгүт жүргүзүү тартиби, шайлоо комиссияларынын арыздарды жана даттанууларды кароосу, юридикалык жоопкерчилик, ошондой эле шайлоо ѳнѳктүгүн каржылоо эрежелери тууралуу маалымат берилди.

Депутаттыкка талапкерлер, алардын программалары жана шайлоо фонддору жѳнүндѳ маалыматтарды КР БШК ресурстарынан - «Талапкер» (http://talapker.shailoo.gov.kg/) сайтынан тапса боло тургандыгын белгилейбиз.

Окуунун катышуучуларына КР БШКнын расмий сайтында жайгаштырылган башка негизги маалыматтык ресурстар да кѳрсѳтүлдү, алар менен шайлоо ѳнѳктүгүн уюштууруу үчүн депутаттыкка талапкерлер сыяктуу эле, так маалымат алуу үчүн шайлоочулар да пайдаланса болот, алар тѳмѳндѳгүлѳр:

 

- «Тизме» (https://tizme.gov.kg/) мамлекеттик порталы, бул шайлоо участкалары боюнча шайлоочулардын тизмеси менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет;

 

- «Шайлоо участкалары жана округдары» (https://gisuiktec.shailoo.gov.kg/Map) геомаалыматтык система;

- АЭУ жана кол менен эсептѳѳ маалыматтары боюнча келгендерди жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын жалпылоо үчүчн арналган маалыматтык шайлоо системасы (https://newess.shailoo.gov.kg/ru/home);

  • Шайлоолор джана референдумдар боюнча статистиканы кошуп алган «КР БШКнын ачык маалыматтары» веб-ресурсу (https://shailoo.gov.kg/ru/otkrytyedannye-cik/).

Ошондой эле КР БШКнын расмий сайтында атайын электрондук ресурс – даттануулар жана кайрылуулар реестри жайгаштырылган, ал жерден шайлоо комиссияларына (КР БШК, АШК,УШК) берилген даттануулар жана арыздар менен, алар боюнча кабыл алынган чечимдер жана сот актылары менен таанышса болот (https://shailoo.gov.kg/kg/registry/).

Окуунун жүрүшүндѳ талапкерлер кызыктарган суроолору боюнча толук жооп алышты.

Негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын календардык планына ылайык 2023-жылдын 18-сентябрынан тартып шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү башаталат, ал 2023-жылдын 7-октябрында 8:00 саатта аяктайт.

 

 

КР БШК маалымат бѳлүмү