Округдук шайлоо комиссиясы №26 Ленин бир мандаттуу округ боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарды

14 сентября 2023

2023-жылдын 13-сентябрында Ленин округдук шайлоо комиссиясы №26 Ленин бир мандатуу округдун аймагында добуш берүүнүн жыйынтыгын белгиледи. Ленин округдук шайлоо комиссиясы 51 участкалык шайлоо комиссияларынан келип түшкѳн добуш берүүлѳрдүн жыйынтыктары тууралуу протоколдордун негизинде, аларда камтылган маалыматтарды кошуу жолу менен жыйынтык таблицаны түздү жана округдун аймагында добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгиледи.

Округдук комиссия тарабынан жыйынтыктоочу жыйында келип түшкѳн арыздар каралды жана анын жыйынтыгы боюнча шайлоо мыйзамдарына ылайык чечимдер кабыл алынды. Шайлоону даярдоонун жана ѳткѳрүүнүн жүрүшүндѳ округдук комиссияга бардыгы болуп 1 арыз келип түшкѳн. Жыйынтык таблица жана добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу округдук шайлоо комиссиясынын протоколдору менен тѳмѳндѳгү шилтеме боюнча таанышса болот: