БШК жумушчу тобу жалган маалымат тараткандыгы үчүн шайлоочуну жаза пул салууга сунуштады

09 сентября 2023

БШКнын үгүт жүргүзүү боюнча жумушчу тобу Facebook социалдык түйүнүндѳ Azamat Maripov деп аталган пайдалануучунун болжолу депутаттыкка талапкер К. Самаковдун жоюлбаган соттуулугу бар экендиги, анын БШКнын тѳрагасы Н. Шайлдабекова менен тууганчылык мамилеси жѳнүндѳ жана ушуга байланыштуу Ленин бир мандаттуу округ боюнча Жогорку Кеңештин депутатын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгын ѳзгѳртүү үчүн серверге таасир этиши мүмкүн деген маалыматын карады.

Мурда маалымат укук коргоо органдары тарабынан каралган, анда текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча пайдалануучу А. Марипов кѳрсѳткѳн маалыматтар жалган, чындыкка туура келбегендиги аныкталган жана шайлоо жѳнүндѳ мыйзамдардын алкагында анын жоопкерчилигин кароо БШКга сунушталган.

А. Мариповдун ѳзүнүн катышуусундагы жыйында ал ѳзүнүн туура эместигин, анын жарыяланмасында камтылган маалыматтардын жалган экендигин моюнуна алган. Өзүнүн аккаунтунан бардык анык эмес билдирүүлѳрдү алып салгандыгын маалымдаган.

Кароонун жыйынтыгы боюнча жумушчу топ БШКга Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 65-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарын бузгандыгы үчүн 7500 сом ѳлчѳмүндѳ айып пул салуу менен А. Мариповду жоопкерчиликке тартууну сунуштаган.

Ошондой эле шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону ѳткѳрүүнү кѳзѳмѳлдѳѳ боюнча Жумушчу топ 9-сентябрда үгүт жүргүзүү токтогон күнү үгүт жүргүзгѳн «Facebook» социалдык түйүнүн пайдалануучуларынын дарегине кайрылуу жасады.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 23-беренесине ылайык шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлерди, талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү башталганга 24 саат калганда токтойт.

Ушуга байланыштуу 21.08.2023-жылы башталган №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоодо шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү 09.09.2023-жылы эртең мененки 08:00 саатта аяктаган.

Шайлоо алдындагы үгүт - Кыргыз Республикасынын жарандарынын, талапкерлердин, шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде маалыматтарды даярдоо жана таратуу боюнча талапкерлердин, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана ишенимдүү адамдарынын шайлоочуларды тигил же бул талапкерлер (талапкерлердин тизмелери) үчүн же аларга каршы добуш берүүгө түрткөн, же түртүү максаты бар же иштери (жогоруда аталган конституциялык Мыйзамдын 1-беренеси).

Бирок жогоруда кѳрсѳтүлгѳн тыюу салууларга карабастан, айрым пайдалануучулар “Facebook” социалдык түйүнү аркылуу №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин биринин пайдасына үгүт жүргүзүүдѳ.

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 65-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык шайлоочу, байкоочу, талапкер же анын өкүлү, ишенимдүү адамы тарабынан шайлоо жөнүндө мыйзамдарда каралган шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарынын бузулушу, - жеке жактарга 7500 сом өлчөмүндө айып пул салууга алып келет.

Ушуга байланыштуу, пайдалануучулар 09.09.2023-жылы эртең мененки 08:00 сааттан кийин жарыялаган үгүт постторун алып салуусу зарыл.

Жогоруда кѳрсѳтүлгѳн талаптарды аткарбаган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган чаралар кабыл алынат.