Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо аралыкта добуш берүү апробацияланат

08 сентября 2023

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы 2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо аралыкта добуш берүүнү жана идентификациялоонун модернизацияланган жабдууларын пилоттук режиминде апробациялоо жѳнүндѳ чечим кабыл алды.

Чечим «Кыргыз Республикасынын Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгын аткаруу боюнча кабыл алынган.
Пилот жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашыруу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, шайлоо процессинде колдонуучу технологияларды ѳркүндѳтүү үчүн жүргүзүлүүдѳ.

Аралыкта добуш берүү деген кагаз түрүндѳ алып жүрүүчүдѳ даярдалган шайлоо бюллетенин пайдаланбай туруп, электрондук жабдуу аркылуу интернет түйүнүндѳгү атайын порталда жетүүгѳ мүмкүн болгон атайын программалык камсыз кылууну пайдалануу менен, идентификациялоодон ѳтүү аркылуу добуш берүү дегенди билдирет.

Аралыкта добуш берүү тийиштүү Саруу айылдык аймагынын шайлоочуларынын тизмесине киргизилген, бирок убактылуу жок болгондугуна байланыштуу туруктуу катталаган жери боюнча шайлоо участкасында добуш берүүгѳ мүмкүнчүлүгү жок жана аралыкта добуш берүүгѳ катышуу тууралуу арыз берген жарандардын добуш берүүгѳ жетүүсүн камсыз кылуу үчүн арналган.

Аралыкта добуш берүүнү ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын ѳз эркин билдирүүсүн ишке ашыруу жана шайлоочулардын ѳз эркин билдирүүсүнүн сакталган натыйжаларынын ѳзгѳрүлбѳстүгүн эске алуу менен аралыкта добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу маалыматтарды түзүү, добуш берүүнүн купуялуулугун сактоо мүмкүнчүлүгү, шайлоочунун жеке маалыматы менен анын ѳз эркин билдирүүсүнүн натыйжасынын ортосундагы байланышты белгилѳѳгѳ мүмкүн эместиги, ошондой эле жарандык контролдун жана мониторингдин ѳбѳлгѳлѳрү камсыз кылынат.

Аралыктан добуш берүүнүн шайлоо участкасы идентификациялоонун жана маалыматтарды берүүүчүн байланыш каналдары (коопсуз зым тартылган/зым тартылбаган), кошумча автономдуу электр берүү булагы бар добуш берүүнүн (Touch-панели) электрондук жабдуусу менен жабдылат.

Аралыктан добуш берүүнүн шайлоо участкасында шайлоочуларды идентификациялоо процессинин ачык болушу үчүн видео байкоо жүргүзүү орнотулат.

Аралыктан добуш берүүнүн шайлоо участкасында шайлоочуларды идентификациялоо процессинин ачык болушу үчүн видео байкоо жүргүзүү орнотулат.

Аралыктагы формада добуш берүү үчүн электрондук шайлоо бюллетени пайдаланылат.

Аралыкта добуш берүү ѳткѳрүлүүчү жер боюнча шайлоочу биометрикалык жана жеке маалыматтары боюнча идентификациялоодон ѳтѳт. Шайлоочуну идентификациялоо добуш берүүнүн жана идентификациялоонун электрондук жабдуусу аркылуу, б.а. ачык жүргүзүлѳт.

Аралыкта добуш берүүнү жүргүзүүдѳ шайлоочулардын эркин билдирүүсүнүн натыйжалары блокчейн технологияларын пайдалануу менен аларды түзүү аяктаганда анонимдештирилет.

КР БШК Бишкек шаарында жүрүшкѳн Саруу айыл аймагынын жашоочуларын шайлоого активдүү катышууга чакырат.

Аралыкта добуш берүүнү жүргүзүү үчүн КР БШК имаратында: Бишкек шаары, Пушкин кѳчѳсү, 50 дареги боюнча аралыкта добуш берүүнүн шайлоо участкасы түзүлгѳн.

Бардык суроолорду 1255 телефону боюнча

тактап алса болот.

Аралыкта добуш берүүгѳ катышуу үчүн шайлоочулдардан арыздар 23-сентябрга чейин кабыл алынат.

 

Саруу айыл аймагы бардыгы болуп ѳзүнѳ 3 шайлоо округун жана 4 шайлоо участкасын бириктирет. Шайлоочулардын саны 2023-жылдын 9-августуна карата 6039 жаранды түзѳт. Так эместиктер болгон учурда шайлоочулар 22-сентябрды кошуп алган мезгилге чейин шайлоочулардын тизмесинен ѳзүн тактап алса болот.

Саруу айылдык кеңешинин 21 депутатын шайлоо алдыда тура, алардын ичинен 9 мандат аялдар үчүн резервделген.

Каттоо добуш берүү күнүнѳ чейин 20 календардык күн калганга, башкача айтканда 18-сентябрга чейин аяктайт.

18-сентябрдан тартып, календардык планга ылайык шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү башталат, ал добуш берүү башталганга чейин 24 саат мурда2023-жылдын 7-октябрынын 8.00 саатында токтотулат.

8-октябрь –добуш берүү күнү.

Шайлоонун жыйынтыгы 2023-жылдын 29-октябрына чейин чыгарылат.