КР БШК Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын мүчѳлѳрүнѳ окуу ѳткѳрдү

05 сентября 2023

2023-жылдын 4-сентябрында КР БШК Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын мүчѳлѳрүнѳ окуу ѳткѳрдү.

         Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 8-августундагы № 183 Жарлыгы менен 2023-жылдын 8-октябрына Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын кезектеги шайлоо дайындалган.

         Шайлоону уюштурууга Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын 12 мүчѳсү, ошондой эле участкалык шайлоо комиссияларынын 48 мүчѳсү тартылган. Добуш берүүнү уюштуруу үчүн 4 шайлоо участкасы ачылган.

         Саруу айылдык кеңешине 21 депутат шайланат, алардын ичинен 9 мандат аялдар үчүн резервге алынган.

         Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын мүчѳлѳрү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону уюштуруунун эрежелерин окушту:

  • жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун ѳзгѳчѳлүктѳрү;
  • шайлоо комиссияларынын иштѳѳ принциптери жана ыйгарым укуктары;
  • шайлоочуларды маалымдоонун тартиби;
  • талапкерлердин шайлоо фонддорун түзүүнүн, шайлоо күрѳѳсүн берүүнүн тартиби, финансылык ачык-айкындык;
  • КР БШКнын маалыматтык ренсурстары, шайлоо процессиндеги технологиялар, «Электрондук талапкер» системасына маалыматтарды киргизүү тартиби;
  • жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди  каттоонун тартиби;
  • шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү;
  • шайлоо комиссияларынын арыздарды, даттанууларды, шайлоодогу талаш-тартыштарды  кароосу, Ыкчам чара кѳрүү координациялык тобунун иши (ЫЧКТ);
  • шайлоо мыйзамдарынын нормаларын бузгандыгы үчүн юридикалык жоопкерчилик.

Азыркы учурда депутаттыкка талапкерлерди кѳрсѳтүү процесси жүрүп жатат. Талапкерлерден документтер 2023-жылдын 7-сентябрынын 24.00 саатына чейин алынат.

    Депутаттыкка талапкерлерди каттоо кѳрсѳтүлгѳн иретине ылайык талапкерлердин келип түшкѳн документтерин аймактык шайлоо комиссиясы текшергенден кийин жүргүзүлѳт (2023-жылдын 18-сентябрына чейин).

     

Маалымат иретинде: 2023-жылдын 20-сентябрында Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин  4 участкалык шайлоо комиссияларынын 48 мүчѳсүн окутуу пландаштырылууда.