№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча КР ЖКнын депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн мүмкүндүк берүү жөнүндө шайлоочулардын жазуу түрүндөгү арыздарды кабыл алуу аяктады

25 мая 2023

№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнчаКыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешининдепутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтө турган51 УШКнын 20сынан шайлоочуларга добушберүүчү жайдан тышкары жерден добуш берүүмүмкүндүгүн берүү өтүнүчү менен 97 арызтүшкөн.

Алардын арасынан:


улгайгандыгына байланыштуу - 5;

майыптыгы барлар - 28;

ооруп жаткандыгына байланыштуу – 41

• Башка категорияларга киргендер -23.

Маалымат үчүн:Кыргыз РеспубликасынынПрезидентин жана Кыргыз РеспубликасынынЖогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоожөнүндөКыргыз РеспубликасынынКонституциялык Мыйзамынын 33-беренесине ылайык шайлоочулардын тизмесине киргизилген, бирок ден соолугуна же майыптыгынабайланыштуу шайлоочулар добуш берүү үчүншайлоо участогуна келе албагандыктан алардобуш берүүчү жайдан тышкары жерден добушберүүгө укуктуу.

Ошондой эле:

добуш берүү күнү ооруканаларда, шектүү жана айыпталуучу катарында камакта жатканшайлоочулар;

алыскы жана жетүүгө кыйын аймактардаубактылуу жашаган жана мал бакканыжайлоолорго кеткен шайлоочулар;
тиешелүү шайлоо комиссиясынын чечимибоюнча өзгөчө учурларда;

добуш берүү күнү калктуу пункттардан алысжайгашкан обочолонгон; жерлерде жайгашканаскер бөлүктөрүндө кызмат өтөп жаткан аскер кызматчылары;

шайлоо күнү нөөмөттө турган ички иштероргандарынын кызматкерлери;

үзгүлтүксүз иштөө цикли бар ишканалардаиштеген шайлоочулар;

ротациялык негизде иштеген шайлоочулар.

Шайлоо күнүнө 2 күн калганда участкалыкшайлоо комиссиясы өзүнүн участкасында добушберүүчү жайдан тышкары добуш берүүмүмкүнчүлүгүн түзүп берүү жөнүндө жазуутүрүндө арыз берген шайлоочулардын реестринилип коюуга тийиш.

Добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүшайлоо күнүнө бир календарлык күн калганда, саат 8:00дөн 20:00гө чейин жана шайлоочунуншайлоо участогунан тышкары добуш берүүмүмкүнчүлүгүн берүү жөнүндө жазуу жүзүндөгүарызынын негизинде гана өткөрүлөт.


Шайлоочунун арызы участкалык шайлоокомиссиясы түзүлгөндөн кийин каалаган убакта, бирок добуш берүү күнүнө 2 календарлык күндөнкечиктирбестен берилиши керек.

КР БШКсынын маалымат бөлүмү